Beklædning og tekstil - Produktsikkerhed

Charlotte  Fischer

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 35.

Produktsikkerhed

Beklædning og tekstil - Produktsikkerhed

EU’s Produktsikkerhedsdirektiv er lovgivende for alle produkter. Ifølge loven er det producentens og distributørens ansvar ikke at bringe produkter i omsætning, som kan være til sundheds- og sikkerhedsfare for personer eller ejendomme, når produktet anvendes på den måde, det forventes at blive anvendt på.

Det er Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen, der er myndigheder for sikre produkter. Myndighederne tager løbende stikprøvekontroller på produkter på markedet. På EU-tidende offentliggøres der, hvilke produkter der ikke er fundet sikre, og som er beordret trukket tilbage fra markedet.

Sikkerhed vedrører mange aspekter såsom brand, faldulykker, kvælning, kemisk indhold mm. Teknologisk Institut kan I samarbejde med jer vurdere, hvilke standarder jeres tekstile produkter bør testes i henhold til. Såfremt der ikke direkte findes standarder, som vedrører jeres produkter, kan vi rådgive jer om, hvilke krav I kan stille. Teknologisk Institut kan som uvildig part dokumentere, om jeres produkter er sikre ved at undersøge, om produkterne opfylder europæiske standarder på vores akkrediterede laboratorium.

Loven om produktsikkerhed (lov nr. 364 af 18. maj 1994):

§6. ”Et produkt er sikkert, hvis det ikke indebærer sundheds- og sikkerhedsfare for personer eller ejendom, når det anvendes til det forudsatte formål eller på en måde, som det forventes at blive anvendt på.

§8. ”Kun sikre produkter må bringes i omsætning…”.

§9 stk. 2. ”Det påhviler producenten og distributøren inden for rammerne af vedkommendes virksomhed at træffe de nødvendige forholdsregler for at undgå, at farlige produkter bringes i omsætning”.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • At dokumentere om jeres tekstile produkter opfylder sikkerhedstandarder som uvildig part.
  • At rådgive vedrørende hvilke krav I kan stille til sikkerhed.
  • At informere jeres kunder om, at jeres produkter er sikre med en hangtag såfremt de lever op til sikkerhedsstandarderne.
  • At forhindre eventuelle farlige produkter på markedet ved prøvning af jeres produkter.