Biogas – 4. Lugt og øvrige emissioner

Quynh Thu Nguyen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 54.

Biogasanlæg_tag_lugt

Biogas – 4. Lugt og øvrige emissioner

England In English

Vi løser lugtudfordringer fra biogas ved at dokumentere reelle lugtniveauer både on-site og på Teknologisk Instituts laboratorier.

Dokumentation af lugtgener giver bedre beslutninger

Uønskede lugtemissioner fra biogasanlæg er problematiske, da de forurener det omgivende miljø. Det kan resultere i klager fra naboer og modstand mod etablering af nye og udvidelse af eksisterende biogasanlæg.

Men hvornår lugter et biogasanlæg for meget? Ofte beror det på subjektive opfattelser, som kan være svære argumentere for eller imod. I den situation er det relevant at sætte tal på problemet. 

Vi hjælper biogasproducenter, kommuner og beslutningstagere med at dokumentere de reelle lugt-niveauer på og omkring et biogasanlæg.

Biogas_lugt_presseklip

Lugtproblematikker på biogasanlæg kan føre til ophedet lokal debat og medieomtale.

Flere kilder til lugtemissioner

Lugtemissioner kan bestå af svovlforbindelser, terpener, ildelugtende gasser og andre flygtige organiske forbindelser (VOC).

Der er flere kilder til lugtgener fra biogasanlæg, som indgår i forskellige fjernelsestrin undervejs i biogasprocessen. Her kan en kemisk kortlægning af lugtsignaler være gavnlig - både til at lokalisere problemet og til at evaluere effekten af tiltag, der kan mindske og fjerne dårlig lugt, fx filtrering og scrubber-teknologier.

En anden uønsket form for emission er metan, der ofte stammer fra lækager på biogasanlæg

On-site målinger og avancerede laboratorieanalyser

På Teknologisk institut løser vi lugtudfordringer fra biogas ved at dokumentere reelle lugtniveauer.

Det kan ske ved at udtage prøver på og omkring biogasanlægget og efterfølgende analysere den kemiske sammensætning i prøverne i laboratoriet. Men vi har også mulighed for at tage måleudstyret med og foretage realtids-målinger af lugtniveauerne. På den måde kan vi effektivt vurdere forskellige lugtrensnings-tiltag og optimere processen. 

Som uvildig videnspartner rådgiver vi også om forskellige teknologier og tiltag til lugtfjernelse.

Lugtmåling biogas 1 200px  Lugtmåling biogas 2 200px  Lugtmåling biogas 3 200px  

Her er vi rykket ud på et biogasanlæg for at foretage on-site-målinger.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Dokumentation af det kemiske lugtmiljø på og omkring biogasanlægget
  • On-site indhentning af lugtprøver før og efter implementering af tiltag
  • Uvildig rådgivning og sparring om teknologier og tiltag, der kan mindske lugtproblemer
  • Rådgivning om egenkontrol til reducering af metantab

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til lugtproblematikker ved biogasproduktion.