Biomassekedler og brændeovne - Gode råd om brændeovne

René Lyngsø Hvidberg

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 68.

Biomassekedel

Biomassekedler og brændeovne - Gode råd om brændeovne

Download skorstensfejerlaugets brochure om miljørigtig fyring her

10 gode råd ved køb og brug af brændeovn:

Krav til brændeovne
Brændeovne skal i dag CE-mærkes samt opfylde kravene i den danske "Brændeovnsbekendtgørelse", begge dele er obligatorisk.

Køb ikke en ovn med for stor ydelse
Ovnens effekt skal passe til behovet. En nominel effekt på 3-5 kW vil i langt de fleste tilfælde være fuldt tilstrækkeligt.

Tilpasning af ydelsen
Effekten på selv de mindste ovne vil en stor del af året være for stor. En mindre ydelse opnås bedst ved påfyring af en mindre brændemængde og/eller ved at øge intervallerne mellem påfyringerne. Hvis ydelsen reduceres ved at skrue ned for luften, så husk at der altid skal være en synlig flammere - mere bør der ikke skrues ned (Først når træet er helt udbrændt og der kun er gløder tilbage må der skrues ned for luften). Dette betyder at der altid skal være synlige flammer i ovnen i normalt ca. 30 til 45 minutter efter påfyringen.

Primærluftspjæld
Vælger man en ovn med primærluftspjæld, er det nemmere at få etableret flammer ved påfyring - ikke mindst i de perioder, hvor man tilstræber lange påfyringsintervaller for at mindske ydelsen.

Rensning
Det er er fordel, hvis røgvendeplader nemt kan fjernes med henblik på rensning efter fejning af skorsten og røgrør. En rysterist letter fjernelsen af asken, og typisk vil støvbelastningen her også være mindre.

Brænde
Brænde skal normalt lagres tørt og i kløvet tilstand mindst 1-2 år før brug, hvilket betyder, at vandindholdet er under de anbefalede 20%. Brændestykkernes længde skal helst være 5-10 cm mindre end brændkammeret, og de skal kløves til en diameter/kantmål på ca. 10 cm.

Påfyring
Anvend maksimalt 2-3 stykker træ pr. påfyring og sørg for, at der umiddelbart efter påfyringen etableres flammer. Undgå at fyre over om natten (typisk med spjældet meget reduceret), da dette medfører, at træet ulmer væk og dermed ikke afbrændes ordentligt.

Affald
Det er meget forurenende - og også forbudt - at afbrænde trykimprægneret træ, spånplader, husholdningsaffald såsom mælkekartoner, plastposer, gavepapir osv. i en brændeovn. Dette skal bortskaffes via dagrenovationen eller på den lokale genbrugsplads.

Økonomi
Brænde kan købes på flere måder og til forskellige priser. Undersøg eventuelt, hvad 1 kWh koster. Vejledning findes andetsteds på denne side.

Naboer
Ved at fyre ordentligt undgår man, at røgen generer naboerne.

God fornøjelse.