Biomassekedler og brændeovne - Projekter

Morten Gottlieb Warming-Jespersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 27 97.

Biomassekedel

Biomassekedler og brændeovne - Projekter

Teknologisk Institut deltager i både nationale og internationale projekter omkring udvikling af fremtidens brændeovn og kedel. Vi tager også producenter med i dette arbejde, så kontakt os gerne, hvis I har en idé til et projekt, hvor vi kunne være den drivende kraft.

Eksempler på igangværende projekter:

 

Reduktion af emissioner fra brændeovne

 • Medfinansiering: Miljøstyrelsen
 • Formål: Målsætningen er at identificere, hvor emissioner fra brændeovne/kedler kan nedbringes og hvor danske forbrugere får mest miljømæssig effekt af forskellige tiltag f.eks.udskiftning til automatiseret brændeovn. Dette ses både i forhold til inde- og udemiljø.
 • Læs mere her

Kontaktperson: René Lyngsø Hvidberg, rehv@teknologisk.dk

 

EcoDesign+ Kedel

 • Medfinansiering: Miljøstyrelsen
 • Formål: Formålet med projektet er at udvikle to nye mindre (<50 kW) ultra-lavemissions-biomassekedler med forgasningsteknologi og røggasrecirkulering til at reducere støv- og NOx-emissioner samtidig med, at energieffektiviteten øges. De nye kedler vil dermed være klar til fremtidens strengere krav og kan blive en ny kedelgeneration.
 • Læs mere her

Kontaktperson: René Lyngsø Hvidberg, rehv@teknologisk.dk

 

Eksempel på afsluttede og publicerede projekter:

Intelligent brænder

 • Medfinansiering: Energistyrelsen
 • Formål: At belyse forbrændingsparametres indflydelse på røggassammensætningen i en biomassekedel. Undersøge om sammenhængen mellem materialer i konstruktion og støvemission og derefter optimere luft og brændselstilførsel. Resultaterne vil blive anvendt til udvikling af en række komponenter til indbygning i en intelligent brænder, der forbedrer kedlens præstation.

Se publikation her

Soft sporbar online fugtmåling i træ

 • Medfinansiering: Energistyrelsen
 • Formål: At udvikle af en metode til kvalificering af målinger af vandindhold i flis til biomassefyrede anlæg. Herunder etablere forbedret udstyr til online måling og prøveudtagning

Se publikation her

Udvikling af 400 kW halmkedel med lave emissioner

 • Partner: Faust
 • Medfinansiering: Miljøstyrelsen
 • Formål: Projektets overordnede formål er at udvikle en manuel fyret (også kaldet portionsfyret) halmkedel på ca. 400 kW med lavere emissioner end de halmkedler der findes på markedet i dag.

Se publikation her

 

Low carbon brændkammer

 • Medfinansiering: Miljøstyrelsen
 • Formål: At udvikle en velegnet testprocedure og målemetode til måling af black carbon fra brændeovne, samt at udvikle et modelbrændkammer og et sæt retningslinjer for lavere black carbon udledning

Se publikation her

 

BeReal – Advanced testing Methods for Biomass Room Heating Appliances

 • Medfinansiering: EUs 7. rammeprogram
 • Formål: udvikling af testprocedurer for biomassekedler som er mere virkelighedsnære end i dag

Se publikationer her

 

Slow Heat Release - Brændeovn med salthydratvarmelager

 • Partnere: Morsø Jernstøberi A/S
 • Medfinansiering: Miljøstyrelsen
 • Formål: at bygge en brændeovn sammen med et varmelager, som kan optage varmen og afgive den, også når der ikke fyres, så man undgår skadelige "natfyringer".

Se publikation her

 

TKK – udvikling af brændeovn med to-kammer katalytisk forbrænding

 • Partnere: RAIS
 • Medfinansiering: Miljøstyrelsen
 • Formål og resultat: udvikling og afprøvning af en brændeovn med tokammer-forbrænding samt at udstyre efterforbrændingskammeret med katalysator. Den udviklede ovn viste gode forbrændingsresultater. Der blev foretaget en sammenligning med en almindelig brændeovn.

Se publikation her

 

MiljøKat - en katalytisk enhed til røggasrensning på brændeovne og-kedler

 • Partnere: SCAN A/S og DTU/CHEC.
 • Medfinansiering:  Miljøstyrelsen
 • Formål og resultat: at udvikle en eftermonterbar enhed til katalytisk rensning af røggas fra eksisterende brændeovne og -kedler. De gennemførte målinger med og uden katalysator monteret på henholdsvis en ældre og en moderne brændeovns røgstuds, viste særlig emissionsreduktion ved at eftermontere katalysator på den ældre brændeovn. CO blev reduceret med 80-90 % og OGC med op til 75 %.

Se publikation her