Biomassekedler og brændeovne - Test af hybridanlæg med varmepumpe og kedel

Torben Nørgaard Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 11.

Biomassekedel

Biomassekedler og brændeovne - Test af hybridanlæg med varmepumpe og kedel

Varmepumpe og biomassekedel bygget sammen til en enhed begynder at lande på det danske marked og dermed også behovet for at teste disse. Vi tilbyder tests af effektivitet og virkningsgrad, hvortil standarden DS/EN 14825:2008 anvendes. Denne standard beskriver test af hybridanlæg, hvor varmepumpe og gas- eller oliekedel er kombineret.

Der findes to muligheder for tests, hvor enhederne er mere eller mindre integrerede med hinanden.

Anlæg testes hver for sig (er bygget på den samme kreds)

  • Hybrid varmepumpen installeres iht. EN 14511-3 og den tekniske dokumentation.
  • Anlægget tilsluttes strømforsyning og vandkreds men ikke biobrændselsforsyning.
  • Testen udføres med kun varmepumpen i drift.
  • For bestemmelse af kedlens årsvirkningsgrad, testes iht. EN303-5 og beregninger foretages  som beskrevet i Ecodesign forordningen.
  • SCOPON beregnes iht. 14825:2008, 8.6.2.1.

Anlæg testes som sammenkoblet enhed

  • Hybrid varmepumpen installeres iht. EN 14511-3 og den tekniske dokumentation.
  • Anlægget tilsluttes strømforsyning, vandkreds og biobrændselsforsyning.
  • Testen udføres med både varmepumpe og kedel i dríft.
  • Indfyret energimængde (kW/h) til kedlen bestemmes ved at multiplicere den forbrugte brændselsmængde med øvre brændværdi.
  • SCOPON beregnes iht. 14825:2008, 8.6.2.2.

Forudsætning for testen ovenfor er, at anlægget er fuldt udrustet og installeret i henhold til producentens installationsvejledning. Biobrændslet skal være kommercielt tilgængeligt og øvre brændværdi samt vandindhold skal være kendt.