Et sundt indeklima er vigtigt for helbredet

Thor  Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 68.

Murværk - Indeklima

Et sundt indeklima er vigtigt for helbredet

Danskerne tilbringer i gennemsnit 80% af livet indendørs. Og derfor skal indeklimaet være godt og sundt – det mener man i Vesthimmerlands Kommune. Her har lokalpolitikerne bedt Teknologisk Institut om at undersøge en række af kommunens offentlige bygninger for det sundhedsskadelige stof PCB.

PCB er en af verdens farligste miljøgifte, der er blevet brugt i byggematerialer og fortsat findes i ældre byggeri opført i 50’erne og i årene op til 1977, hvor stoffet blev forbudt.
PCB’en befinder sig oftest i gummifuger ved vinduer og facader eller i andre byggematerialer som fx lim og maling, hvor de kan afgive stoffer til luften. Man ved i dag, at stoffet er hormonforstyrrende, svært nedbrydeligt og ophobes i fødekæden – og anses for at være kræftfremkaldende.

Teknologisk Institut får i dag mange henvendelser fra kunder, som ønsker at få screenet et byggeri for PCB for at være på den sikre side. En af kunderne er Michael Holm Pedersen, som er bygnings- og beredskabsinspektør i Teknik- og Miljøforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune.

- Vi havde fulgt dagspressens dækning af problemerne med PCB i et halvt års tid og besluttede at få undersøgt kommunens byggeri for PCB. Det betyder meget for os, at der er et godt og sundt indeklima i vores bygninger, så de ansatte og øvrige brugere trives og ikke bliver syge af at opholde sig indendørs; og det er klart, at lovgivningen selvfølgelig skal overholdes, understreger Michael Holm Pedersen.

Ranum Bibliotek bygget med PCB
Teknologisk Institut har blandt andet screenet Ranum Bibliotek for PCB, da bygningen blev opført i 1975, hvor stoffet stadig var tilladt at anvende i byggematerialer. Eksperterne på Teknologisk Institut fandt ud af, at fugeprøverne på biblioteket overskred den tilladte grænseværdi, idet de indeholdt 41% PCB. Der blev også udtaget luftprøver i de bygninger, hvor der blev fundet PCB i fugematerialerne for at finde ud af, om indeklimaet var påvirket.

- Heldigvis var der ingen spor af PCB i luften, og indeklimaet fejlede ikke noget, fortæller Michael Holm Pedersen og fortsætter: Til gengæld fandt Teknologisk Institut ud af, at der var et forhøjet indhold af stoffet i byggematerialerne ved vinduer og facader. Så når bygningen engang skal rives ned, skal både fuger, karmstykket og murstenen, som grænser op til fugen, karakteriseres som farligt affald og køres til et særligt anlæg, som er godkendt til at håndtere og behandle denne type affald.

Fakta
PCB er en farlig miljøgift med sundhedsskadelige virkninger. Siden 1977 har det været ulovligt at anvende PCB i byggematerialer. Tidligere blev stoffet ofte benyttet helt lovligt efter datidens forskrifter, hvor den skadelige virkning ikke var kendt. Tilstedeværelsen af PCB i bygninger kan gøre renoveringsprojekter og nedrivningsopgaver meget dyrere end forventet.

Hvad kan du få hjælp til af Teknologisk Institut?

  • Indledende kortlægning af skadelige stoffer som PCB og asbest i bygninger
  • Omfangsbestemmelser ved prøvetagning og bygningsundersøgelse
  • Indeklimatekniske målinger og rådgivning
  • Risikovurdering af skadelige stoffers påvirkning på brugere
  • Udarbejdelse af handlingsplaner.