Kalibrering og måleteknik - Præstationsprøvning/ringkalibrering

Jan  Nielsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 36.

figur ringkalibrering

Kalibrering og måleteknik - Præstationsprøvning/ringkalibrering

På Teknologisk Institut har vi mange års erfaring med at arrangere nationale og internationale ringkalibreringer, hvilket ikke bare giver os høj ekspertise inden for området, men det er også med til at sikre, at du får en professionel og objektiv samarbejdspartner til dit laboratorium.

Præstationsprøvninger – også kaldet ringkalibreringer eller ”round robin tests” fungerer ved at vi sender et kalibreret måleudstyr rundt til de deltagende laboratorier, som selv kalibrerer det med eget udstyr og metode og sender resultaterne til os. Analysen og rapporten vi udfærdiger til deltagerne viser i hvilken grad den valgte metode er sammenlignelig med de metoder, der benyttes af andre europæiske laboratorier.

En præstationsprøvning fungerer med andre ord som en blindtest, der viser laboratoriets evne til at måle korrekte resultater.

Vores præstationsprøvninger er et yderst effektivt og tidsbesparende værktøj når I, som laboratorie, skal dokumentere jeres anvendte kalibreringsmetode og jeres beregnede måleusikkerhed.

Deltagelse i ringkalibreringer er den enkleste måde at møde kravene i ISO 17025 7.2.2. Deltagelsen sikrer nemlig, at laboratorierne får valideret deres metode, usikkerhedsbudget samt målingens sporbarhed.

De udbudte ringkalibreringer er akkrediteret af DANAK iht. EN ISO/IEC 17043 (DANAK Reg. Nr. 512), hvilket er obligatorisk i mange lande, hvis ringkalibreringsrapporten skal anvendes ifm. akkreditering. Se detaljeret specifikation af kalibreringsydelser og usikkerheder på www.danak.dk reg. nr. 512 og 200.

Ring til Jan Nielsen på telefon 7220 1236, hvis I vil høre mere om vores løsninger. I kan også sende en mail på jnn@teknologisk.dk. Vi ser frem til at høre fra jer.

Præstationsprøvning

I gang

2020-2021 Temperatur – digital termometer

2019-2020 Tryk – trykmåler

Åben for tilmeldinger

Invitation til nye præstationsprøvninger er i proces

Oversigt over udførte og igangværende præstationsprøvninger