Kalibrering og måleteknik - Lab-Tour

Kjeld  Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 39.

Billedet viser en temperaturmåling i - 20 grader celsius.

Kalibrering og måleteknik - Lab-Tour

Metrologi - viden om målinger 

Gå på virtuel opdagelse i vores metrologilaboratorier, lige her. 

Vigtigheden af målinger

Du sidder måske og tænker: Hvad er metrologi, og hvorfor er det så vigtigt? Eller måske er du procesansvarlig eller måletekniker og beskæftiger dig med metrologi i din hverdag. Uanset hvad, så har du her muligheden for at blive klogere på, hvilke ydelser Teknologisk Institut kan tilbyde indenfor metrologi. Helt overordnet er metrologi viden om målinger og deres anvendelse, dvs. alt fra det tidspunkt, hvor du indser, at du har behov for en måling, til det tidspunkt, hvor du har måleresultatet foran dig. 

Hvorfor er kalibrering og måleteknik vigtigt?

Har du tænkt over, hvorfor det er vigtigt, at målinger er nøjagtige?

Hvis målinger ikke er nøjagtige, hvordan kan vi så vide, om vores vandmåler måler korrekt? Eller at vægten ved bland-selv-slikket ikke viser for meget? Eller om vi får de drikkevarer, vi bestiller på en restaurant, i de rette mængder?

Det meste af det udstyr, vi omgiver os med i hverdagen, er en del af den metrologiske infrastruktur. For at vi kan stole på målingerne, er det vigtigt, at vores måleudstyr bliver testet og kalibreret, uanset om det er en vandmåler, en insulinpumpe eller et termometer. Stort set alle produktionsvirksomheder benytter sig i et eller andet omfang af udstyr, der har behov for at blive kalibreret. 

Folk, der beskæftiger sig med metrologi har følgende roller, der alle er kritiske, for at få en værdifuld måling: 

  • Definition af enheder: Der skal være enighed om, hvad en meter eller et sekund er. 

  • Realisering af enheder: De definerede enheder skal realiseres, så de eksisterer i den virkelige verden med så lille usikkerhed som muligt. 

  • Sporbarhed: Et målebånd i en fabrikshal skal gennem ét eller flere kalibreringsled være sammenholdt med realiseringen af en meter. 

Den virtuelle-lab-tur i vores metrologilaboratorier starter her: 

 

Kom på lab-tour i vores Metrologilaboratorie

Se og hør Peter Østergaard fortælle om vigtigheden af målinger, og hvorfor de er så essentielle for produktion, forskning og ikke mindst udvikling. Man udfører målinger, fordi de skaber værdi. Denne værdi kan eksempelvis være sikring af en konstant produktion af samme høje kvalitet, og at produktet lever op til kravsspecifikationerne.

 

Kom på lab-tour i vores Mikroflow-laboratorie

I denne video fortæller Anders Niemann om vores mikroflow-laboratorium. Her udfører vi akkrediterede kalibreringer, men også test af flowmålere og andet flowudstyr ved meget lave flowrater. Det er også her vi udfører test og kalibrering af pumper, fx insulinpumper og sprøjtepumper til medicinsk brug. 

 

Kom på lab-tour i vores Luftlaboratorie

Klik på videoen herunder og hør Søren Haack fortælle om vores luftlaboratorium. Dette laboratorium er udpeget til nationalt referencelaboratorium indenfor anemomteri - også kaldet lufthastighed. Når vi måler lufthastighed, anvender vi en vindtunnel sammen med en laser. Laseren – en såkaldt LDV – måler, hvor hurtigt partikler i luften passerer igennem strålen. Det er et meget præcist og driftssikkert måleprincip.

 

Kom på lab-tour i vores Temperaturlaboratorie

Søren Andersen fortæller i denne video om temperaturlaboratorierne på Teknologisk Institut. Grundpillen er vores primærlaboratorium, hvor vi som nationalt referencelaboratorium inden for kontakttermometri definerer og opretholder den internationale temperaturskala fra 1990 i Danmark. 

 

Kom på lab-tour om vores arbejde med Fjernvarme og digitalisering 

Jakob Fester fortæller i denne video om, hvordan vi sikrer os, at morgendagens digitale løsninger og værktøjer bliver baseret på en sund målestrategi, hvor der er styr på målinger, usikkerheder og kvaliteten af data lige fra sensor til database. Alt sammen med udgangspunkt i et fjernvarmeprojekt.

 

Kom på lab-tour i Materialefugtslaboratoriet

Se og hør Jakob Fester fortælle om vores arbejde med måling af fugt i materialer. Vi har opbygget et setup, der kan måle massen af vand eller fugt i en prøve på en sporbar måde. Kort fortalt har man traditionelt haft – og har stadigvæk – det problem, at der også fordamper andre komponenter end vand, når en prøve vejes før og efter tørring på traditionel vis. 

 

Kom på lab-tour og lær mere om vores testfacilitet til små- og store vandflow

Anders Niemann fortæller her om, hvordan Teknologisk Instituts flowprøvestand kan hjælpe din virksomhed med at kalibrere, teste og undersøge flowmålere, ventiler og andet flowudstyr og sikre sporbarhed på højeste niveau. Flowprøvestanden er en højt automatiseret og digitaliseret state-of the-art prøvestand med moderne, effektiviseret dataopsamling. Prøvestanden arbejder i et flowområde fra 1 l/t til 1000 m³/t i et temperaturspænd fra 4 °C til 85 °C.

Følg os på LinkedIn og få flere opdateringer på hvad vi går og laver.

Aktiviteter som Nationalt metrologilaboratorium: 

Hvad er metrologi og hvad er et metrologilaboratorium?
Metrologilaboratorierne hjælper med til at realisere enhederne, samt sørge for sporbarhed gennem kalibreringer af instrumenter op mod en reference. Denne proces er principielt den samme, ligegyldigt om der er tale om temperatur, væskeflow eller måling af materialefugt. En velfungerende metrologisk infrastruktur gør international handel lettere, muliggør at videnskabelige resultater kan gentages i andre lande og letter opstart af parallelle produktionslinjer på fabrikker.Teknologisk Instituts mikroflowlab som nationalt metrologilaboratorium
Mikroflowlaboratoriet er en del af det nationale metrologilaboratorium for vandflow. Laboratoriet udfører akkrediteret kalibrering og test af flowmålere og andet flowteknisk udstyr ned til 1 ml/t, men arbejder også med flowrater ned til µl/t for at kunne teste fx insulinpumper.

Luftlaboratoriet som nationalt metrologilaboratorium
Luftlaboratoriet – eller anemometrilaboratoriet – er udpeget til nationalt metrologilaboratorium. Laboratoriet kan kalibrere forskellige typer af lufthastighedsmålere i området fra 0,05 – 30 m/s. Laboratoriets primære reference er et LDV-system (Laser-Doppler), der sikrer lave usikkerheder og minimal drift af målingerne. Laboratoriet foretager kalibreringer for mange kundesegmenter så som ventilationsbranchen samt vindmølle- og medicinalindustrien. Ud over måling af lufthastighed har laboratoriet også mulighed for at måle luft-volumenflow op til 300 l/min. Her understøtter vi industrier som proces- og fremstillingsindustrien, laboratorier til air-samplere og udstyr til måling af udtag fra skorstene.Som nationalt referencelaboratorium deltager laboratoriet i det europæiske metrologisamarbejde EURAMET og er medlem af den tekniske komité for lufthastighed, TC-FLOW. Dette samarbejde sikrer sammenligninger af laboratorier på tværs af Europa, hvilket er væsentligt for opretholdelse af den internationale metrologiinfrastruktur.

Temperaturlaboratorierne, om Instituttet som Natoinalt metrologilaboratorium på temperatur og aktiviteterne inden for overfaldetemperatur
Teknologisk Instituts temperaturlaboratorium er det sted i Danmark, hvor temperaturskalaen defineres. Metrologilaboratoriet, som i denne sammenhæng er fikspunktslaboratoriet, er placeret her. Fikspunktslaboratoriet består af en række veldefinerede fikspunkter, som er faseovergange i forskellige materialer. Ved hjælp af disse fikspunkter kan vi kalibrere nogle meget fine modstandstermometre og derved sørge for, at de viser den rigtige temperatur. Når et termometer er fikspunktskalibreret i vores fikspunktslaboratorium, bruges det i sekundærlaboratoriet som referencetermometer som sammenligningsgrundlag for kundernes termometre. Temperaturområdet strækker sig fra minus 180 °C til 1200 °C. Det kan være vanskeligt at måle overfladetemperatur, da mange termometre trækker varmen med ud af overfalden, og derved påvirkes målingen. Med Instituttets nye måleteknologi, fosfortermometri, lægges der en fosforcoating på overfladen, og termometret kan kalibreres uden direkte kontakt med overfladen.

Materialefugt som nationalt metrologilaboratorium for materialefugt og om måling af træfugt
Teknologisk Institut er udpeget referenceinstitut inden for materialefugt. I materialefugtlaboratoriet kan vi udføre sporbare målinger af vandindhold i faste prøver med en størrelse op til 2 ltr. Materialefugt findes ved at opvarme en prøve samtidig med at der kontinuert måles på den mængde vand, der fordamper herfra. Ved brug af det korrekte udstyr, kan der diskrimineres mellem vand og andre stoffer. Vi benytter blandt andet vores referencemålinger til at måle på træklodser, der derfor kan bruges til at lave sporbare kalibreringer af træfugtmålere. Dette giver en øget tiltro til målinger foretaget i forbindelse med bl.a. forsikringsanmeldelser på bygningskonstruktioner.Fjernvarme og om Instituttets arbejde med digitalisering
Et vigtigt område indenfor Teknologisk Instituts arbejde med metrologi er den igangværende digitalisering i fjernvarmebranchen. Som initiativtager og deltager i dansk og internationalt projektarbejde har vi bl.a. som mål at være med til at sikre, at man i fjernvarmeforsyningen baserer fremtidens digitale værktøjer på en sund målestrategi med kendte usikkerheder og en god datakvalitet. Vi samarbejder med brancheorganisationer, individuelle fjernvarmeforsyninger og fjernvarmeproducenter, fx om udvikling af beregningsværktøjer, der udnytter data fra fjernaflæste varmemålere til at finde fejl i installationer, hvor pålideligheden i forbindelse med brug af intelligente algoritmer og machine learning er i fokus. Derudover arbejder vi med at udnytte fjernvarmedata til målerdatabaseret tilstandskontrol af rørnettet og afsløring af lækager. Vi stiller også skarpt på, hvordan fjernvarmenettet kan udstyres med flere målepunkter via den nyeste sensorteknologi, og hvad flere målinger rummer af potentiale for optimering og energibesparelser.

Ekstraflow som nationalt metrologilaboratorium og unikke faciliteter inden for måling af vandflow
Flowlaboratoriet er en del af det nationale metrologilaboratorium for vandflow. I laboratoriet tester og kalibrerer vi flowmålere og ventiler i et meget stort flow- og temperaturområde. Vi kan fx teste flowmålere helt op til 1000 m3/t og 85 ºC

Dele af aktiviteterne er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.