Kalibrering og måleteknik - Metrologi og digitalisering

Jakob  Fester

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 29 62.

Billede af en computerskærm med data

Kalibrering og måleteknik - Metrologi og digitalisering

Udnyt din virksomheds data optimalt

Uanset om du arbejder i en industrivirksomhed eller i energisektoren, har digital transformation potentiale til at blive en vigtig brik i din virksomheds fremtidige vækst og udvikling. Teknologisk Institut hjælper virksomheder i en lang række brancher med at fremskynde og optimere indførelsen af nye måle- og kalibreringsmetoder og avanceret dataanalyse.


Få hjælp til udnytte metrologi i den digitale transformation

Når der indføres digitale processer i virksomheden, der involverer måledata, er det ofte en fordel at anvende værktøjer, der håndterer store datamængder og udfører analyse af big data, fx ved hjælp af intelligente algoritmer. For at kunne udnytte det fulde potentiale af digitaliseringen er det vigtigt, at data er valide og valideret, og at der er styr på måleusikkerheden. Det kan gøres gennem automatiseret validering af data, analyse af usikkerheder, indførelse af fjernkalibrering og implementering af digital metrologisk infrastruktur, fx digitale kalibreringscertifikater.


Tre gode grunde til at samarbejde med Teknologisk Institut om digitalisering:

1. Du er sikret en uvildig rådgivning omkring digitale løsninger

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation og behov, så du får den løsning, der passer til netop din virksomhed, uanset om du er ansat i en SMV eller i en stor, veletableret virksomhed.

2. Få digitale værktøjer, hvor alle data er valideret

Vi tilbyder altid løsninger, der baseres på sund metrologi, dvs. at alle data er valideret og anvender generelt accepterede formater. Vi kan desuden lave en sporbar usikkerhedsanalyse, hvor det er nødvendigt.

3. Få adgang til den nyeste viden

Vi har adgang til den nyeste viden gennem vores store internationale netværk af førende metrologiinstitutter og universiteter. Vi deltager i en lang række nationale og internationale projekter, hvor der arbejdes med metrologi og digitalisering.


Digitalisering inden for industrien er i udvikling

Nogle af de nye trends inden for digitalisering og metrologi er fjernkalibrering og digitaliserede kalibreringscertifikater.

Med fjernkalibrering opnår virksomheden større fleksibilitet og højere omkostningseffektivitet i forhold til on-site kalibrering af måleudstyr. Fjernkalibrering betyder, at virksomhedens egne medarbejdere kan udføre kalibreringer med vores referenceudstyr og minimal instruktion – en opgave, som traditionelt varetages af besøgende kalibreringsteknikere. Teknologisk Institut har udviklet en ny metode til fjernkalibrering af klimaskabe.

Digitaliserede kalibreringscertifikater (DCC) er under udvikling på europæisk plan. Med DCC’er er kalibreringscertifikatet maskinlæsbart og åbner mulighed for en effektivisering af administrative processer. Her er Teknologisk Institut helt i front, og vores kommende løsning er tilpasset kommende europæiske standarder på området for at sikre danske virksomheders konkurrencedygtighed og samarbejdsmuligheder internationalt.

Vi hjælper desuden en bred målgruppe af virksomheder med

  • validering af store - ofte uoverskuelige - datamængder
  • udvikling af skræddersyede analyse- og optimeringsværktøjer, der anvender måledata, statistisk analyse og machine learning-algoritmer
  • usikkerhedsanalyse med henblik på optimering af test-setups.

Digital transformation inden for energisektoren

På forsyningsområdet er vi jævnligt initiativtager til projekter og samarbejder, der har særligt fokus på fjernvarmesystemer. Vi understøtter bl.a.

  • udnyttelsen af smart meter-data fra fjernaflæste målere
  • digitale værktøjer til asset management, herunder tilstandskontrol af rør i drift
  • big data-analyse til installationsovervågning
  • IoT-måling i ledningsnettet
  • validering og test af måling og sensorer.

 

Læs her om et igangværende og spændende projekt med Dansk Fjernvarme

Solar heating panels solvarmeanlæg lille formatCase: Dansk Fjernvarme F&U-konto

Produkt: Udvikling af nye metoder til lækagesporing

Løsning: Softwarebaseret måleteknisk løsning til lækagesporing

Læs mere om casen her

 

”Vi ønsker at blive bedre til at identificere, om der er opstået en lækage i et solvarmeanlæg, og hvor i anlægget den lækage befinder sig. Men det kræver, at vi kan udvikle og opsætte målepunkter de rigtige steder i anlæggene samt at vi udvikler helt nye redskaber til at udnytte disse punktmålinger” – Emil Andreasen Klahn, Projektleder

Læs her om et spændende samarbejde med Wind Estate A/S

WInd Estate A/SCase: Wind Estate A/S

Produkt: Nye metoder til analyse skaber nye driftsmuligheder

Løsning: Afdækkelse af potentialet og konkrete anvendelsesmuligheder i firmaets database med en årelang historik af detaljerede driftsdata.

Læs mere om casen her

 

”Den udviklede metode og umiddelbare adgang til dag-til-dag analyserapporter på enkelt-mølle-niveau vil dels sikre vores vindmøllers produktion og rådighed og dels blive anvendt til at verificere vores validitet af data på en meget hurtigere og mere effektiv måde end på nuværende tidspunkt.” – Dan Müller, Teknologichef

Se en kort introduktion til vores arbejde med digitalisering i fjernvarmebranchen​

 

Læs også denne case om et netop afsluttet fjernvarme projekt

Smart Fjernvarme minibillede

Case: Projektsamarbejde "Smart Fjernvarme"

Løsning: Nyt digitalt værktøj skal minimere fejl på fjernvarmeforsyningers kundeinstallationer

Læs mere om casen her

 

 

 

”Prototypen er udviklet og ligger nu frit tilgængeligt for de danske værker - klar til at tage i brug. Værktøjet bidrager blandt andet til, at eksempelvis driftspersonale eller ansvarlige for vedligeholdelse af forsyningens netværk har mulighed for hurtigt og retvisende at kunne danne sig et overblik over, hvordan ens kundeinstallationer performer” - lyder det fra Jakob Fester, projektleder, Teknologisk Institut.

Projekter: 


Skal vi hjælpe dig?

Skal vi sammen undersøge, om vi kan hjælpe din virksomhed videre i jeres digitale omstilling, så kontakt Jakob Fester og lad os drøfte et muligt samarbejde.