Artsbeskrivelser - Svamp og skadevoldende organismer - Alger

Ulf  Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 89.

Artsbeskrivelser - Svamp og skadevoldende organismer - Alger

Algeforekomst på tegltagsten med forstørret område.Alger, laver og mosser

Alger og anden begro­ning som fx laver, mos­ser og skimmel­svam­pe på tage og mur­værk siges at være et stig­ende pro­blem, som bygnings­ejere be­kymrer sig om eller irriteres over. I et nyligt afsluttet projekt, har Teknologisk Institut undersøgt problemets om­fang, karakter og hvad der eventuelt kan gøres for at forebygge og bekæmpe skaderne. Undersøgelserne viser rent faktisk, at be­gro­ninger på tegl, beton og murværk menes at udvikle sig så langsomt, at der på almindeligt boligbyggeri ikke kan påvises nedbrydning, som specifikt kan henføres til disse begroninger. Men for bygningernes udseende har det betydning, når væksten bliver omfattende. Forsøg tyder dog på, at man skal være særdeles varsom med at afrense med metoder, der påvirker materialernes overflade, for begroningerne kommer oftest igen og da i et endnu større omfang.