Artsbeskrivelser - Svamp og skadevoldende organismer - Blåsplintsvampe

Ulf  Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 89.

Artsbeskrivelser - Svamp og skadevoldende organismer - Blåsplintsvampe

Angreb af blåsplint.Blåsplintsvampe

Nogle skimmelsvampe danner en blålig eller sort misfarvning i træ. Denne misfarvning kal­des blåsplint. Så snart træ fældes, er der stærkt forøget risiko for smitte med både bakterier, skimmel­svampe, blåsplint­svampe og egent­lige trænedbrydende svampe. Nedtørringshastighed og tid fra fældning til overdækket lager har stor betydning. Ved store stormfald, hvor lageret er større end forbruget, kan der opstå problemer, hvis ikke nedtørringen sker hurtigt nok. På savværket kan der opstå pro­blemer, hvis træ f.eks. lagres under åben himmel for længe før op­skæ­ring.

Blåsplint kan ikke fjernes fra træet. Der sker ikke nogen alvorlig ned­brydning af træet, så det mister styrke, men det er tegn på, at træet ikke har været behandlet ordentligt, og at trækvaliteten er forringet.

Når træet leveres til byggepladsen, bør det straks pindes op og over­dækkes, hvis ikke det umiddelbart anvendes. Risikoen for, at "pakker brænder sammen" dvs. bliver angrebet af svampe, er stor i en periode med nedbør, eller hvis der sker opfugtning i midten af en pakke træ. I driftsfasen er der behov for vedligehold, så fugt ikke hober sig op i kon­struktionen. Det gælder især tag og facader. Tagrum skal være godt ventilerede, så fugten ikke afsættes som kondens på spær og lægter eller på undersiden af tagplader og –brædder. Hvis det sker vil blåsplintsvampe etablere sig og danne sorte belægninger. Det kan være nødvendigt at afrense træets overflade af hensyn til indeklimaet, men misfarvningen fjernes ikke.