Artsbeskrivelser - Svamp og skadevoldende organismer - Andre skadedyr

Ulf  Thrane

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 14 89.

Artsbeskrivelser - Svamp og skadevoldende organismer - Andre skadedyr

Andre skadedyr

I havmiljøet findes to særdeles træødelæggende skadedyr. Det er Pæleorm, som er en musling og Pælekrebs, som er et krebsdyr.

Træ angrebet af PæleormPæleorm

Bare én Pæleorm, kan sende 1-2 millioner frit­svømmende larver ud i vandet. Efter 1-3 uger slår de sig ned på træ og udvikler sig til mus­linger, som kan bore sig ind i træ ved hjælp af skal­lerne. Pæle­orm lever dels af træet dels af den næ­ring, der er i vandet, som suges ind i gangene. De lever i havvand med mere end 0,7% salt. Det betyder, at kun Born­holm er fri for pæleorm i danske farvande.

 

Træ angrebet af PælekrebsPælekrebs

I modsætning til pæle­orm gnaver Pæle­krebs, over­fladiske gange i træet. Den forekommer i hav­vand med mere end 1,5% salt, dvs. i Vester­havet og det nordlige Kattegat. De angrebne træoverflader slides i bølgeslaget, så nye an­greb kan etablere sig.