Energirenovering 2020

Iben  Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 94.

Energirenovering af hus

Energirenovering 2020

Danmark står over for en gennemgribende energirenovering af bygningsmassen svarende til et nationalt investeringsbehov af størrelsesordenen 500 mia. kr. Ved at kombinere energirenovering med integration af vedvarende energi og smart energy teknologier, kan samfundsinvesteringen sikre både det nationale energimæssige mål og bidrage markant til en eksportmæssig succes.

Teknologisk Institut indgår i byggeriets omfattende indsats med forskning, teknologi- og metodeudvikling, test og dokumentation, specialistrådgivning, kurser, uddannelser, information og netværk til byggeriets parter.   

Samarbejdet mellem virksomheder og Instituttet bidrager til bedre produkter og løsninger, øget beskæftigelse, omsætning og eksport for byggeriet, øget livskvalitet for brugerne og ikke mindst til udfasningen af fossile brændsler i energisystemet.

Energirenovering2020 dækker en række korte artikler med udgangspunkt i Instituttets arbejde på området (find dem via menuen): 

Valg mellem løsninger til energirenovering - beslutningsværktøj
Beslutningen om hvilke tiltag, der skal indgå i en samlet energirenovering, kan ske ud fra simpel økonomi, totaløkonomi, energimærke ændring, energibesparelser, miljømæssig bæredygtighed, indeklimaforbedring og andre fordele, samt evt. ulemper. Beslutningen kan dermed være kompleks og skal ske på et overskueligt grundlag når der skal vælges mellem alternative tiltag og samlede løsninger. Beslutningsstøtteværktøjet BSV er en hjælp til bygherren og rådgiveren i dialogen om energirenoveringer med pakkeløsninger.

Pakkeløsninger – katalog med eksempler (under udarbejdelse)
Fokus er på samlede pakkeløsninger til energieffektivisering og den nødvendige fremtidssikring af bygningens klimaskærm og installationer. Hvis der udelukkende fokuseres på de enkelte tiltags økonomi bliver tiltag med særlig god økonomi prioriteret og gennemført først. Derpå bliver økonomien i de resterende besparelsestiltag ofte så ringe, at de ikke gennemføres ved en senere indsats.

Energibesparelser ved energirenovering
De forventede energibesparelser, som kan være en afgørende del af beslutningsgrundlaget for en energirenovering, realiseres ikke altid. Grelle eksempler viser et uændret eller øget energiforbrug efter energirenovering. Erfaringer og undersøgelser fra projekter peger på en række forhold, der samlet er grund til forskellen mellem de forventede energibesparelser og de målte energibesparelser.

Fordele og ulemper ved energirenovering – ”Non energy benefits”
Der er en lang række positive effekter af en energirenovering, der er vanskelige at indregne i økonomien, men som øger livskvaliteten hos slutbrugerne. Det gælder et godt og sundt indeklima, øget komfort, nedsat risiko for skimmelsvamp, bevidstheden om at bidrage til klimaindsatsen, tidsbesparende velfungerende installationer, bedre vinduesfunktion, nedsat vedligeholdelse, ingen bekymring for stigende energipriser mv.

Logo: Styrelsen for Forskning og Innovation