Energirenovering 2020 - Energirenovering 2020: En udfordring til dansk byggeri - temadag

Kristian  Vielwerth

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 07.

Energirenovering af bygning

Energirenovering 2020 - Energirenovering 2020: En udfordring til dansk byggeri - temadag

Temadag afholdt på Teknologisk Institut i Aarhus den 17. december 2015

En omfattende energirenovering skal bidrage til at halvere energiforbruget i bygningsmassen, så 2050-målet om 90-100 % VE-dækning kan opfyldes.  

Temadagen dækker de væsentligste forhold af betydning for igangsættelse af energirenoveringsprojekter. Sidste indlæg præsenterer et eksempel på et beslutningsstøtteværktøj til dialogen mellem bygherre og rådgiver.

09:00 - 12:00: Formiddagsprogram

  • Kristian Vielwerth, seniorkonsulent, Energi og Klima, Teknologisk Institut:

 Hvordan og hvilke virkemidler kommer i spil og gør en forskel: Energivejlederordningen, BedreBolig-ordningen, Videncenter for energibesparelser i bygninger, SparEnergi.dk, Energispareaftalen, besparelsesberegninger, energimærker, klassificeringsværktøj og det nye Det nye beslutningsstøtteværktøj til energirenoveringer med bæredygtighed som ny parameter.

  • Torben Kaas, branchechef, Dansk Byggeri:

  • Abelone Køster, sektionsleder, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut:

 Hør hvordan man kan få et nyt hus uden at flytte!

  • Kasper Nielsen, konsulent, Energi og Klima, Teknologisk Institut:

 Syv boligejendomme er under renovering. Teknologisk Institut foretager sammen med Rambøll og SBi omfattende før-målinger og undersøger, hvor faldgruberne er i forhold til at bestemme en bygnings energiforbrug i før-situationen og den efterfølgende energiperformance efter endt renovering.

13:00 - 16:00: Eftermiddagsprogram

  • Anne Pedersen, teamleder, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut:

 Der er ikke tvivl om behovet for energirenovering af bygningsmassen, men hvad betyder energirenoveringen for indeklimaet? Der må tages hensyn til forhold som træk, luftkvalitet, fugt og temperatur. Hvilket fokus skal til for at en renovering både giver energibesparelser, øget komfort og bedre indeklima?

  • Iben Østergaard, seniorkonsulent, Energi og Klima, Teknologisk Institut:

Energirenovering og BR15 - energimærker og energirenoveringsklasser
Renovering i henhold til BR15: Ombygning - herunder rentabilitet, udskiftning af elementer i klimaskærmen og VVS-installationer, renoveringsklasser, reparation og vedligehold, indeklima

  • Ivan Katic, seniorkonsulent, Energi og Klima, Teknologisk Institut:

 Hvilke vedvarende energiteknologier kommer til at spille i en rolle i forbindelse med energirenovering af bygninger? Er det mere fornuftigt at forsyne bygningsmassen fra centrale VE-anlæg i stedet? Hvad er de økonomiske incitamenter eller mangel på samme for at omstillingen kan komme i gang? Hvilke udviklingstendenser tegner der sig for teknologierne frem mod 2050?

  • Henrik Laue Poulin, konsulent, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut:

 Et diskussionsoplæg omkring bæredygtighed i byggeriet med fokus på den miljømæssige bæredygtighed. Oplægget vil bl.a. indeholde en definition af begreberne bæredygtighed og miljø samt en beskrivelse af de udfordringer, som er forbundet med miljø i byggeriet.

  • Kasper Nielsen, konsulent, Energi og Klima, Teknologisk Institut:

 Introduktion til Beslutningsstøtteværktøjet - et nyt værktøj, som skal gøre energirenovering mere overskueligt for beslutningstageren. Eksempler på værktøjets brug og pakkeløsninger for et typisk enfamiliehus og en typisk etageejendom.
 

Logo: Styrelsen for Forskning og Innovation

Logo for Innobyg - innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri