Energirenovering 2020 - Dokumentation af energibesparelser

Iben  Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 94.

Energibesparelser ved energirenovering

Energirenovering 2020 - Dokumentation af energibesparelser

Hvor bliver energibesparelserne af?

Erfaringer fra energirenoveringer er, at de beregnede, og dermed forventede energibesparelser, sjældent opnås. Det skyldes typisk, at forventningerne er baseret på simple før-registreringer og forenklede standardberegninger af energibesparelser uden hensyntagen til ændringer i bygningens brug. Den korte forklaring på en reduceret effekt af en energirenovering er ofte, at en del af energibesparelsen omsættes til komfortforbedring.

Grafik over energiforbrug til opvarmning (varme og varmt vand) i etageejendom

Eksempel. Energiforbrug til opvarmning (varme og varmt vand) i etageejendom.
Beregnet: Forbrug før: 120 kWh/m2. Efter: 60 kWh/m2. Beregnet besparelse: 60 kWh/m2.
Målt: Forbrug før: 100 kWh/m2. Efter: 90 kWh/m2. Målt besparelse: 10 kWh/m2.
Økonomiberegningen er baseret på en energibesparelse på 60 kWh/m2, men den reelle besparelse er 10 kWh/m2.

Energiforbruget i en bygning hænger nøje sammen med brugen af energiydelser i bygningen (fx rumopvarmning, varmt vand, ventilation, elforbrug). Derfor ændres energiforbruget i eksempelvis en bolig fra år til år typisk i afhængighed af familiens størrelse og sammensætning, og familiemedlemmernes brug af energiydelser, ligesom energiforbruget i en boligblok afhænger af ændringer i de enkelte familier, herunder af fra- og tilflytninger.

Den skitserede metode (se pdf herunder) indeholder retningslinjer, der for hvert led i energirenoveringen bidrager til at sikre den bedst mulige overensstemmelse mellem den beregnede energibesparelse og den faktisk opnåede, og som samtidig kan bidrage til forklaring af de væsentligste forskelle og deres effekt.

Grafik: De fem energirenoveringstrin

Metoden er nyttig i forbindelse med de energirenoveringer hvor energibesparelsen er afgørende for finansieringen - og for beslutningen om energirenovering. Eksempelvis når lejeforhøjelsen forventes balanceret af en lavere energiudgift i en boligbebyggelse.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Instituttet tilbyder den brede viden, og de metoder og erfaringer, der er nødvendige, når klimaskærmen, installationer og drift skal kontrolleres, og når reelle energibesparelser, VE-ydelser og ændringer i drift og brug skal dokumenteres i forbindelse med større energirenoveringer.

Logo: Styrelsen for Forskning og Innovation