Energirenovering 2020 - Fordele og ulemper ved energirenovering - "Non energy benefits"

Iben Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 94.

Grafik: Hus indeholdende en smiley

Energirenovering 2020 - Fordele og ulemper ved energirenovering - "Non energy benefits"

Fokus ved beslutning om en energirenovering er traditionelt på anlægsudgifter og på det nedsatte forbrug af købt energi.

Men ud over energibesparelserne kommer ofte meget væsentlige positive effekter, der er vanskelige eller evt. meningsløse at omregne i kr. og som øger livskvaliteten hos slutbrugerne.

Det gælder et godt og sundt indeklima, øget komfort, nedsat risiko for skimmelsvamp, bevidstheden om at bidrage til klimaindsatsen, tidsbesparende velfungerende installationer, bedre vinduesfunktion, nedsat vedligeholdelse, ingen bekymring for stigende energipriser mv.

For en ordens skyld må nævnes, at der kan være typisk mindre eller evt. forbigående ulemper knyttet til energirenovering, disse skal også indgå i overvejelserne i forbindelse med energirenovering, og er derfor medtaget for helhedens skyld.

 

Generelle og varige fordele

 • Bedre samvittighed over for miljøet og klimaet for både brugere og ejer
 • Mindre sårbarhed overfor stigende energipriser
 • Højere ejendomsværdi
 • Bedre indeklima og god komfort
 • Udvendige tiltag signalerer at ejer/bruger gør noget positivt for klimaet.

 

Mulige og forbigående ulemper knyttet til byggeprocessen

 • Tidsforbrug og besvær ved finansiering, usikkerhed om valgte løsninger, tilbudsindhentning og byggeperioden
 • Besvær/produktionstab under gennemførelsen – uoverskuelig proces og tidsforbrug
 • Koordinering af den håndværksmæssige gennemførelse
 • Negativitet i forhold til håndværkeres faglige kunnen, rengøringsvilje og fremmøde.

 

Bygningsisolering

Mulige fordele:

 • Nedsat mulighed for fugt på kuldebroer og i konstruktioner
 • Hindrer skimmelsvampeproblemer
 • Færre kolde flader og bedre møbleringsmuligheder
 • Udvendig isolering kan forbedre bygningens fremtræder.

Mulige ulemper:

 • Øget vedligeholdelse (fx ved udvendig isolering af en muret ydervæg, hvor isoleringen afsluttes med puds eller plader)
 • Indvendig isolering nedsætter rummenes brugsareal
 • Udvendig isolering kan forringe bygningens fremtræden.

 

Vinduesforbedringer

Mulige fordele:

 • Nedsat støj udefra
 • Vinduesudskiftning – nedsat vedligehold og bedre vinduesfunktioner (åbne/lukke, friskluftventiler, tyverisikring)
 • Lettere rengøring og vedligeholdelse
 • Ingen træk, og dermed bedre møbleringsmuligheder.

Mulige ulemper:

 • Tætte vinduer kræver ændrede udluftningsvaner, med mindre der er mekanisk ventilation med varmegenvinding
 • Lavenergiruder kan reducere dagslysindfaldet væsentligt.

 

Forbedring af varme- og ventilation, samt etablering af VE

Mulige fordele:

 • Mekanisk ventilation med varmegenvinding hindrer skimmelsvamp effektivt
 • Højere driftssikkerhed og bedre funktion
 • Nye anlæg har ofte indbygget tidsbesparende ”intelligent” styring
 • Udskiftning af ældre anlæg kan give mere plads i kælder/teknikrum
 • Lavere temperaturer i teknikrum
 • Mere støjsvage installationer.

Mulige ulemper:

 • Solvarmeanlæg og PV-anlæg vanskelige at tilpasse en traditionel tagflade
 • Teknikrum/kælderrum bliver lidt koldere når tekniske installationer isoleres
 • Mekanisk ventilation kan støje mere end naturlig ventilation.

Logo: Styrelsen for Forskning og Innovation