Energirenovering 2020 - Pakkeløsninger – eksempler

Iben  Østergaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 23 94.

Energirenovering af hus

Energirenovering 2020 - Pakkeløsninger – eksempler

Eksemplerne viser effekterne af omfattende energirenoveringer af typiske bygninger beregnet med Beslutningsstøtteværktøjet (BSV): Et murermesterhus fra 1925, et étplans parcelhus fra 1970, en muret boligblok fra 1940, en betonboligblok fra 1965, et kontorbyggeri fra 1970 og to børneinstitutioner fra 1970. 

I nogle energirenoveringer gennemføres udelukkende tiltag med særlig god økonomi. Derpå bliver økonomien i de resterende besparelsestiltag ofte så ringe, at de ikke gennemføres ved en senere indsats. En pakkeløsning er en række tiltag, der gennemføres under ét, og løfter energimærket til A-, B- eller C-niveau. Pakken består af tiltag med både god og mindre god økonomi.

For energirenoveringer, der løfter energimærket til A- eller B-niveau, kan der afhængigt af udgangspunktet være en negativ nutidsværdi. Det bør her vurderes om andre forhold, herunder en markant komfortforbedring, opvejer den økonomiske konsekvens.

Tabellen herunder viser vejledende effekter af forskellige pakkeløsninger for bygningerne.

Ø-pakkerne omfatter tiltag udelukkende valgt ud fra økonomi, K-pakkerne omfatter tiltag valgt ud fra ønsket om forbedret komfort og et godt indeklima, LK-pakkerne omfatter tiltag valgt ud fra ønsket om et lavt energiforbrug og forbedret komfort.

For hver bygning vises energimærke før og efter, anlægsudgift/m2, tilbagebetalingstid, nutidsværdi/m2, energibesparelse/m2 og emissionsreduktion ved drift i kg CO2-ækv./m2.

Tabel over pakkeløsninger

Beregningsforudsætninger:

Indetemperaturer gn. snit:  21°C før renovering og 22°C efter renovering. Dette er gjort for at eksemplerne kan sammenlignes. Ofte øges indetemperaturen med 1-2°C efter energirenovering i boliger, mens den typisk fastholdes i institutioner og kontorbyggerier.

De anvendte energipriser for eksemplerne er:

Olie: 8,80 kr./l; Naturgas: 6,50 kr./m3; Fjernvarme: 600 kr./MWh; Varmepumpe (El): 1.200 kr./MWh; El: 1,60 kr./kWh; Elpris ved salg af vedvarende energi: 0,80 kr./kWh

Nutidsværdien er beregnet under forudsætning af: Ønsket forrentning på 1,0% p.a., Inflationsrate på 1,5% p.a.,

Prisstigning på energi på 2,0% p.a., Prisstigning på udgifter til vedligehold på 1,0% p.a.

Resultatsiden fra beslutningsstøtteværktøjet kan for hvert eksempel downloades nedenfor som pdf. Hvert eksempel omfatter: Vejledende effekter af pakkeløsningen (ændring af energimærke, energibesparelse med forudsat komfortændring, økonomi, emissioner); Fordele og Ulemper; Oversigt over mulige tiltag - og valgte tiltag til pakkeløsningen; samt forudsætninger for beregningen.

Derudover kan Excel-arket ”Analyse af pakkeløsningseksempler” hentes, hvor pakkeløsningseksemplerne er sammenlignet på baggrund af anlægsudgifter, nutidsværdi, varmebesparelse, emissionsbesparelse til drift, emissioner til etablering af tiltag samt tilbagebetalingstid for emissioner.


 

Logo: Styrelsen for Forskning og Innovation