Energirenovering 2020 - Valg af optimal styringsstrategi for ventilationsanlægget

Erik Hvirgel Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 24.

Grafik: Valg af optimal styringsstrategi for ventilationsanlægget

Energirenovering 2020 - Valg af optimal styringsstrategi for ventilationsanlægget

De seneste energiscreeninger af boliger og erhvervsbyggerier bekræfter årelange erfaringer: Manglende eller ukorrekt styring er én af de absolut største energisyndere. En gennemtænkt og korrekt implementeret strategi for samspillet mellem bygningens hardware (ventilation, solafskærmning, varme, køling etc.) og software (CTS/simpel styring), under hensyntagen til brugen af bygningen, er forudsætningen for et energieffektivt indeklima.

Eksempler på mangler ved installationer og styring:

 • Manglende facadeopdeling af ventilationsanlægget (ofte har nordside varmekrav og sydside har kølekrav i nyere kontorbyggeri med stor glasandel). Ventilationsanlægget opdeles om muligt, og strategi for CAV eller simpel VAV overvejes  
 • Manglende solafskærmning eller mangler interaktion mellem solafskærmning og ventilations CTS
 • Autonome styringer og setpunkter modarbejder hinanden (fx så der køles med ventilationen, mens der opvarmes med radiatorerne)
 • Fast indblæsningstemperatur, der ikke tager højde for den individuelle brug af bygningen samt udetemperatur og solindfald (er der køle- eller varmebehov)
 • Fast høj ventilationsrate baseret på ønsket om at kunne køle tilstrækkeligt på de varme dage, selvom der oftest kun er behov for et friskluftskifte.
 • Manglende indtænkning af natkøling i styringsstrategien
 • Manglende viden om indblæsningstemperaturer og setpunkter hos driftspersonalet, der resulterer i fejindstillinger af CTS.

Teknologisk Institut har udviklet et Excel-baseret simulerings- og beslutningsstøtteværktøj til fastlæggelse af den optimale driftsstrategi for et ventilationsanlæg, TI-VENT-SIM. Værktøjet belyser forskelliges strategier indflydelse på energiforbrug og indeklima og giver brugeren input i forbindelse med valg af den optimale årstidsvarierende luftfordeling, styrings- og indeklimastrategi med udgangspunkt i det eksisterende anlæg. Det sker ud fra input som:

 • Orientering af rum/bygning
 • Vindues- og vægareal, rumstørrelse
 • Intern belastning (antal person, udstyr, belysning mv.)
 • Ekstern belastning (sol mv.)
 • Solafskærmningseffektivitet
 • Luftskifte.

Værktøjet arbejder på rumniveau og brugeren kan ved egen opsummering til bygningsniveau efterfølgende bruge værktøjet til at vurdere behovet for: 

 • Ventilationsmæssig opdeling (nord/syd, etage eller brugsområde og lignende, mulighed for simpel VAV)
 • Ventilationsarmaturers bæreevne ift. luftmængde og temperatur (opvarmning/køling)
 • Prioriterede områder
 • Køling og opvarmningskapacitet samt behov for natkøling
 • Anvendelse af bygningens tyngde (let, middel eller tung bygning) mht. varmelagring og/eller natkøling

TI-VENT-SIM kan eksempelvis anvendes i forbindelse med bygningsrenovering, hvor behovet for ventilation, opvarmning og køling er ændret markant, og hvor den optimale styringsstrategi skal fastlægges. Værktøjet er relevant for boliger og kontorbyggerier og kan downloades nedenfor til brug i en aktuel situation.

 

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Instituttet tilbyder rådgivning, med specialistviden og erfaringer på energi-, indeklima- og ventilationsområdet, der kan møde udfordringerne omkring anlægsstrategi, dimensionering og optimal drift af ventilationsanlæg.

Driftsansvarlige, der vil have opdateret viden og metoder omkring optimal drift af ventilationsanlæg, tilbydes en række kurser, herunder den nye kompetencegivende ventilationsuddannelse – Ventilationsekspert.

Logo: Styrelsen for Forskning og Innovation