Energirenovering 2020 - Vedvarende energis rolle i energirenoveringen

Ivan Katic

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 24 82.

Vedvarende energis rolle i energirenoveringen

Energirenovering 2020 - Vedvarende energis rolle i energirenoveringen

Forudsætningen for en energiforsyning med 100 % vedvarende energi i bygningsmassen i 2050 er dels en omfattende indsats, der halverer energiforbruget, dels at udnyttelse af vedvarende energi i forbindelse med den enkelte bygning eller bebyggelse øges, og endelig at fjernvarme og el baseres 100 % på vind, sol og biomasse. 

Vedvarende energi omfatter alle teknologier, der udnytter ressourcer som genopbygges inden for samme tidsskala som de forbruges, herunder sol, vind, biomasse, geotermi, havstrømme, bølger osv. I forbindelse med individuelle bygninger er det de følgende teknologier, der er i spil:

 • Solvarme til varmt brugsvand og eventuelt rumopvarmning
 • Solceller til almen elforsyning
 • Husstandsvindmøller til almen elforsyning eller varme (typisk landejendomme)
 • Biobrændselskedler og -ovne
 • Varmepumper til varmt brugsvand og rumopvarmning

Udskiftning eller supplement til eksisterende forsyning

For den enkelte boligejer er det vigtigt, at anlægget ikke blot er med til at opfylde bygningens energiramme, men også at det i praktisk brug fungerer teknisk og økonomisk fornuftigt. Ved investering i et VE-anlæg er det afgørende, hvilken energiform, der bliver erstattet, da kWh-prisen kan svinge fra under 50 øre til cirka 2,50 kr.

Eksisterende forsyning - tabel

Tabel med vejledende anvendelse af VE. Man kan inden for visse rammer godt kombinere VE-anlæg for på den måde at opnå en højere produktion af VE. Eksempler på teknisk velfungerende kombinationer af VE-anlæg er:

 • Bio + solvarme (kedel kan lukkes ned om sommeren)
 • Solceller + varmepumpe (noget af varmepumpens elforbrug kan dækkes med solstrøm)

Planlægning

Det er kendetegnende for VE-anlæg, at ydelsen ofte afhænger af forbrugsmønsteret - for eksempel giver det ikke mening at købe et dyrt solvarmeanlæg, hvis varmtvandsforbruget i sommermånederne er minimalt. Vær derfor opmærksom på at regne med realistiske månedlige forbrugstal ved projektering af VE-anlæg i bygninger. Man kan spare mange penge ved at indtænke VE-projekter som del af det almindelige vedligehold:

 • Udskiftning af tag: Tænk solceller/solfangere eller ny skorsten
 • Udskiftning af beholder eller kedel: Tænk varmepumpe, solvarme eller biokedel
 • Udskiftning af radiatorer: Tænk lavtemperaturdrift så solvarme og varmepumpe kan køre mere effektivt

Gode råd:

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Gennem deltagelse i en lang række projekter inden for VE-området har Instituttet indsamlet teoretisk viden og praktiske erfaringer fra de fleste VE-teknologier, ligesom vi tester mange af disse produkter. Du kan finde mere information om vores VE-ydelser på disse hjemmesider:

www.teknologisk.dk/ydelser/biomassekedler-og-braendeovne/11720

www.teknologisk.dk/ydelser/varmepumper/22685

www.teknologisk.dk/ydelser/solenergi/30336

Logo: Styrelsen for Forskning og Innovation