Green Lab for Energy Efficient Buildings - GLEEB - Introduktion

Lars  Olsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 74.

DTIQ forsidebillede 500

Green Lab for Energy Efficient Buildings - GLEEB - Introduktion

GLEEB - logo

Green Lab for Energy Efficient Buildings - GLEEB - er en videreudvikling af Teknologisk Instituts testfaciliteter, som dermed dækker alle relevante teknologier af betydning for energieffektivt byggeri.

GLEEB tester og dokumenterer teknologier og systemløsninger til klimaskærm, varme- og ventilationsanlæg, udnyttelse af solenergi, energistyring og -måling, intelligent byggeri og Smart Grids, samt el-forbrugende udstyr og hvidevarer. Hertil kommer dokumentation med tilhørende rådgivning i udførte byggerier, der skal sikre at energieffektive nybyggerier og renoveringer har de forventede lave energiforbrug.

GLEEB bidrager til udvikling, test, demonstration og markedsmodning af energieffektive teknologier til boliger, offentlige bygninger og erhvervsbyggeri.

GLEEB kombinerer omfattende internationale test- og dokumentationsfaciliteter med rådgivning og teknologisk service.

GLEEBs kunder og interessenter er producenter, leverandører, væksthuse/iværksættere, projekterende, rådgivere, EU-projekter, projekter indenfor EUDP, PSO, Fornyelsesfonden, kommuner mv.

Laboratorieydelser
GLEEB leverer laboratorieydelser på tre niveauer:

  • Komponentniveau
  • Systemniveau
  • Bygningsniveau - nybyggeri og energirenoveret byggeri


Test på komponentniveau i Green Lab for Energy Efficient Buildings - GLEEB

Komponentniveau
Laboratorietest under standardforhold af én eller flere komponenter med henblik på dokumentation af funktion, energiforbrug efter nationale og internationale standarder. Hvor det er relevant er laboratorierne akkrediterede og kan teste til eksempelvis eco-design standarder.


Resultater
Komponentudvikling, frivillige og obligatoriske mærkningsordninger samt bidrag til markedsmodning.


Systemniveau
Test under kontrollerede forhold af samlede systemer. Alle tests foregår i EnergyFlexHouse® og EnergyFlexOffice med henblik på dokumentation af funktion, energiforbrug, energiydelser og brugeradfærd.

Resultater
Komponent- og systemudvikling, udvikling af styringssystemer, dynamiske positivlister samt bidrag til markedsmodning.


Bygningsniveau - nybyggeri og energirenoveret byggeri
Måling og dokumentation af opførte bygninger og systemer i drift gennemføres via et mobilt laboratorium. Her sker dokumentation af bl.a. funktion og energiforbrug samt energi-ydelser i sammenhæng og i samspil med adfærd. Desuden foretages fejlfinding i forbindelse med konstruktioner, installationer og styringssystemer.

Resultater
Udvikling af energieffektivt byggeri, energieffektive systemer og komponenter. Retningslinjer for drift og brug. Udvikling af it-løsninger og intelligente styringssystemer og systemer til adfærdspåvirkning samt bidrag til markedsmodning.
GLEEB mobil lab byggeplads

Måling og dokumentation på bygningsniveau af mobilt laboratorium i Green Lab
for Energy Efficient Buildings - GLEEB