Biosolution Technology Center, BTC

Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 21 68.

Biosolutions BTC projekt

Biosolution Technology Center, BTC

Virksomheder kan samarbejde med eksperter fra DTI om at udvikle, teste og opskalere biobaserede processer og produkter, f.eks. fødevareingredienser. Teknologisk Institut tilbyder et innovationsknudepunkt med fødevaregodkendt laboratorie, pilot-skala bioraffinering, fermentering og downstream forarbejdningsanlæg.

Den grønne omstilling stiller store og nye krav til landbrugs- og fødevarebranchen. Der er behov for, at alle tænker nye sammensætninger af de fødevarer, vi bruger, og der er behov for at ressourceoptimere vores input og output i produktionen.

Kan roetoppe, der i dag sendes til biogas, for eksempel få større værdi som ingrediens i nye fødevarer? Kan græsafklip anvendes til andet end biogas og dermed få et længere liv højere i værdikæden?
Det er bare nogle af de spørgsmål, vi på Teknologisk Institut kan hjælpe med at svare på via test i vores integrerede pilotskala bioraffinering- og fermenteringsanlæg.

Test af nye fødevareingredienser

Teknologisk Instituts nye Biosolutions Technology Center (BTC) skal støtte op om, at vi i Danmark og andre lande får udviklet bæredygtige teknologier og processer. BTC kan tilbyde test indenfor udvikling og/eller opskalering af biosolutionsprodukter eller processer, der udfylder ”hullet” mellem laboratorietest og industriel produktion. Teknologisk Instituts eksperter kan sammen med virksomheder udvikle, teste, validere og opskalere processer inden for bioraffinering, fermentering og down stream processing i et separat eller integreret setup.

Det kan både være udvikling af nye plantebaserede fødevarer, såvel som anvendes af mere radikale teknologier og processer til at fremstille alternative fødevarebyggesten eller vegetabilske ingredienser til fx at erstatte kød. Dette kan lade sig gøre via præcisionsfermentering. Her er det centralt at udnytte rest- og sidestrømme fra landbrugs- og fødevareindustrien i forhold til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Samtidigt er der et behov for at teste og evaluere både teknisk, økonomisk og miljømæssigt, om de udviklede processer og produkter er bæredygtige og kan opskaleres til industriel skala.

Hvad kan virksomheder bruge BTC til?

Teknologisk Institut ønsker med etableringen af BTC at tilbyde virksomheder, vidensorganisationer mv. ekspertbistand samt adgang til laboratorie- og pilotfaciliteter, der kan understøtte udviklingen af fremtidige biosolution-løsninger. Centret vil indeholde state-of-the-art procesudstyr til bioraffinering og fermentering inklusiv diverse udstyr til at koncentrere og oprense i passende skalatrin fra få ml og op til flere m3. Centret er fødevaregodkendt og kan også håndtere fermentering med GMO-organismer i såvel laboratorie som pilotskala. BTC vil være gearet til nye biosolution-løsninger på tværs af fødevare- og bioteknologier.

Hvilke opgaver kan løses i BTC?

 • Proof of principle: Afprøve idé under kontrollerede forhold
 • Proof of concept: Udvikle prøver af produkter og processer
 • Levere prototype-produkt til fødevaregodkendelse, produktudvikling og markedsføring
 • Udarbejde tekno-økonomisk vurdering som input til business case (LCC) og Life Cycle Analysis (LCA)
 • Levere proces og infrastruktur for den indledende opskalering

Vi tilbyder analyser og rådgivning ift. processen omkring udviklingen af et nyt produkt eller en ny proces – altså bistå jeres udvikling af ny grøn forretningsmodel.

Testfaciliteterne kan lejes med eller uden deltagere fra jer. I kan altså selv deltage i laboratoriet eller i piloten, eller I kan lade os gennemføre jeres forsøg for jer. Der vil altid være en kyndig rådgiver fra Teknologisk Institut tilknyttet hver opgave.

Derudover kan virksomheder leje mødefaciliteter på Teknologisk Institut til fx kundemøder eller partnermøder. Det vil også være muligt at få rundvisning på anlægget.

Hvad er bioraffinering?

Bioraffinering er forarbejdning af en eller flere biomasser til en række salgbare produkter. Bioraffinering skaber en såkaldt kaskadeudnyttelse af biomassen. Kaskadeudnyttelsen handler grundlæggende om at realisere en råvares maksimale potentiale. Det sker ved at anvende indholdsstofferne med den højeste værdi først og i sidste ende bruge restfraktioner til energiproduktion eller recirkulation.

Hvad er fermentering og præcisionsfermentering?

“At fermentere” stammer fra latin og betyder “at bringe til gære”. Det beskriver i alt sin enkelthed faktisk, hvad fermentering går ud på: Når du fermenterer din mad, konserverer du den ved at sætte gang i en gæringsproces, hvor der dannes naturlige mælkesyrebakterier og enzymer. Præcisionsfermentering går et skridt videre. Det er en ny måde at bruge mikroorganismer til at producere specifikke funktionelle ingredienser som fx proteiner.

Hvad forstår vi ved biosolutions?

Biosolutions er et tværgående erhvervsområde, der udspringer af forskning i at forstå og udnytte biologiske systemer. Biosolutions omfatter bl.a. enzymer, proteiner, bakterier, farvestoffer, biokemikalier, biomaterialer, biobrændstoffer mv., som fremstilles i industriel skala.

I Danmark er biosolutions særligt udbredt inden for avancerede fødevarer, hvor vi har styrkepositioner inden for biobaserede ingredienser og fermenteringsteknologi. De teknologier ser vi fx, når vi fremstiller øl og ost. Men vi har også en række stærke virksomheder inden for industrielle enzymer, biobaserede kemikalier, biobaseret foder, plante- og frøforædling, bioenergi og biobaseret miljøteknologi.

BTC - en del af flagskibsprojektet Biosolutions Zealand

Sjælland og øerne skal være verdensledende inden for udviklingen af biosolutions, der bidrager til at løse globale og lokale klima- og miljøudfordringer og samtidig skaber vedvarende vækst, arbejdspladser og eksport på hele Sjælland og øerne. BTC’s etablering bygger på følgende seks anbefalinger fra Vækstteam Sjælland og Øerne:

 1. Etablér opskalerings- og demonstrationsfaciliteter
 2. Kortere time-to-market – opret én indgang til test og godkendelse
 3. Styrk innovation og iværksætter-økosystemet inden for biosolutions
 4. Skab bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft
 5. Styrk eksportmuligheder
 6. Skab bedre adgang til kapital

Tidsplan for det nye anlæg

BTC er allerede godt på vej. Indenfor bioraffinering er der opbygget lab og pilotfaciliteter inkl. downstream-processering via centrifugering, filtrering og spraytørring. De første fermentorer er installeret og kører – flere er på vej bl.a. takket være Biosolution Zealand-sponsoratet.
Det nyrenoverede center står klart i vinteren 2023. Her vil der være installeret state-of-the-art fermentorer i 1L, 10L, 200L -skala klar til at understøtte jeres biosolutions behov.

Priser

Priser afhænger af varighed, og hvilke test, du ønsker gennemført.
Du kan kontakte forretningleder Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe for tilbud.

Kontaktpersoner