Biosolutions Technology Center

Henrik  Grothe

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 26 09.

Medarbejdere arbejder med fermentor

Biosolutions Technology Center

Virksomheder kan samarbejde med eksperter fra Teknologisk Institut (DTI) om at udvikle, teste og opskalere biobaserede processer og produkter, f.eks. fødevareingredienser. DTI tilbyder et innovationsknudepunkt med fødevaregodkendt laboratorie, bioraffineringspilotanlæg, biofermenteringspilotanlæg.

Den grønne omstilling stiller store og nye krav til landbrugs- og fødevarebranchen. Der er behov for, at alle tænker nye sammensætninger af de fødevarer, vi bruger, og der er behov for at ressourceoptimere vores input og output i produktionen.

Kan roetoppe, der i dag sendes til biogasproduktion, for eksempel få større værdi som ingrediens i nye fødevarer? Kan græsafklip anvendes til andet end biogas og dermed få et længere liv højere i værdikæden?
Det er bare nogle af de spørgsmål, vi på Teknologisk Institut kan hjælpe med at svare på via test i vores integrerede bioraffinerings- og biofermenteringspilotanlæg.

Test af nye fødevareingredienser

Teknologisk Instituts nye Biosolutions Technology Center (BTC) skal støtte op om, at vi i Danmark og andre lande får udviklet bæredygtige teknologier og processer. BTC kan tilbyde test indenfor udvikling og/eller opskalering af biosolutionsprodukter eller processer, der udfylder ”hullet” mellem laboratorietest og industriel produktion. Teknologisk Instituts eksperter kan sammen med virksomheder udvikle, teste, validere og opskalere processer inden for bioraffinering, biofermentering og down stream processing i et separat eller integreret setup.

Det kan både omfatte udvikling af nye plantebaserede fødevarer samt anvendelse af mere avancerede teknologier og processer til at producere alternative fødevareingredienser eller vegetabilske byggesten, f.eks. til erstatning af kød. Dette kan lade sig gøre via præcisionsfermentering. Her er det centralt at udnytte rest- og sidestrømme fra landbrugs- og fødevareindustrien med henblik på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Samtidigt er der et behov for at teste og evaluere både teknisk, økonomisk og miljømæssigt, om de udviklede processer og produkter er bæredygtige og kan opskaleres til industriel skala.

Hvad kan virksomheder bruge BTC til?

Teknologisk Institut ønsker med etableringen af BTC at tilbyde virksomheder, vidensorganisationer mv. ekspertbistand samt adgang til laboratorie- og pilotfaciliteter, der kan understøtte udviklingen af fremtidige biosolution-løsninger. Centret vil indeholde state-of-the-art procesudstyr til bioraffinering og biofermentering inklusiv diverse udstyr til at koncentrere og oprense i passende skalatrin fra få ml og op til flere m3. Centret er fødevaregodkendt og kan også håndtere fermentering med GMO-organismer i laboratorieskala. BTC vil være gearet til nye biosolution-løsninger på tværs af fødevare- og bioteknologier.

Få overblik over vores udstyr i vores pilotskala bioraffinerings- og fermenteringsanlæg her: 

Hvilke opgaver kan løses i BTC?

  • Proof of principle: Afprøve idé under kontrollerede forhold
  • Proof of concept: Udvikle prøver af produkter og processer
  • Levere prototype-produkt til fødevaregodkendelse, produktudvikling og markedsføring
  • Udarbejde tekno-økonomisk vurdering som input til business case (LCC) og Life Cycle Analysis (LCA)
  • Levere proces og infrastruktur for den indledende opskalering

Vi tilbyder analyser og rådgivning ift. processen omkring udviklingen af et nyt produkt eller en ny proces – altså bistå jeres udvikling af ny grøn forretningsmodel.

Testfaciliteterne kan lejes med eller uden deltagere fra jer. I kan altså selv deltage i laboratoriet eller i piloten, eller I kan lade os gennemføre jeres forsøg for jer. Der vil altid være en kyndig rådgiver fra Teknologisk Institut tilknyttet hver opgave.

Hos DTI Bio Innovation Community er det en mulighed at leje sig ind i en periode, og derved komme tættere på vores specialister og testmiljø.

Derudover kan virksomheder leje mødefaciliteter på Teknologisk Institut til fx kundemøder eller partnermøder. Det vil også være muligt at få rundvisning på anlægget.

Tidsplan for det nye anlæg

BTC er allerede godt på vej. Indenfor bioraffinering er der opbygget lab og pilotfaciliteter inkl. downstream-processering via centrifugering, filtrering og spraytørring. De første fermentorer er installeret og kører – flere er på vej bl.a. takket være Biosolution Zealand-sponsoratet.
Det nyrenoverede center står klart i vinteren 2023. Her vil der være installeret state-of-the-art fermentorer i 1L, 10L, 200L -skala klar til at understøtte jeres biosolutions behov.

Priser

Priser afhænger af varighed, og hvilke test, du ønsker gennemført.
Du kan kontakte en af forretningslederne for tilbud.

Kontaktpersoner

Ønsker du en dialog med os omkring test?

Står du og søger test- og demonstrationsfaciliteter inden for biofermentering og bioraffinering kan vi helt sikkert hjælpe dig. For at vi kan få større indblik i, hvad du konkret efterspørger eller søger mere viden om, beder vi dig bruge fem minutter på at besvare lidt standardspørgsmål.  

Vi vil gerne sikre os, at vi har de rette tilbud til dig, og vil derfor bede dig om at udfylde vores spørgeskema, hvis du er interesseret i at finde ud af om vi kan hjælpe dig. På den måde giver du os mulighed for at få indsigt i dine udfordringer, og vi kan bruge dine svar til at tilpasse vores tilbud bedst muligt til dig.

Når vi har modtaget dine svar, vil vi kontakte dig hurtigst muligt for en videre dialog.