Bygge- og anlægsaffald - Besparelser ved at genanvende byggeaffald

Anke Oberender

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 79.

Byggeaffald

Bygge- og anlægsaffald - Besparelser ved at genanvende byggeaffald

Bygge- og anlægsaffald udgør ca. 30 % af alt det affald, der genereres i Danmark. I Danmark er vi gode til at genanvende bygge- og anlægsaffald, men igennem de senere år har man øget fokus på indholdet af miljøskadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald samt kvaliteten af genanvendelsen.

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald kan give en række besparelser, og derfor er det vigtigt at tænke i cirkulære ressourcestrømme og tænke genanvendelse samt genbrug af byggeaffald ind i byggeprojektet fra starten. Det sikrer en høj udnyttelse af lokalt tilgængelige ressourcer og sparer på jomfruelige råstoffer.

Byggeaffald omfatter typisk natursten (fx granit og flint), rene uglaserede tegl- og mursten, rent beton, blandinger af natursten, uglaseret tegl/mursten og beton, jern og metal, gips, stenuld, jord, asfalt samt blandinger af beton og asfalt. Derudover vil der ofte forekomme andet genanvendeligt affald, såsom hård PVC, rent træ og termoruder (må ikke indeholde PCB).

Især de tunge fraktioner som beton, tegl, grus og jord er mulige at genanvende direkte på pladsen. Det er specielt ved større byggeri og byggeri af flere områder, der ligger forholdsvist tæt på hinanden, at der er penge at spare ved at tænke cirkulært, fordi de enkelte byggepladser kan udnytte hinandens råstoffer.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Rådgivning om samt planlægning af prøvetagning og testning af bygge- og anlægsaffald, herunder rådgivning vedr. udvaskningstests
 • Planlægning og gennemførelse af kortlægning af affaldsstrømme samt screening for miljøskadelige stoffer i affald, fx med henblik på vurdering af ressourcepotentialet i affald og optimering af affaldssortering
 • Rådgivning om affaldshåndtering ved ombygnings-, renoverings- og nedrivningsprojekter, herunder udarbejdelse af affaldshåndteringsplaner
 • Udarbejdelse af vejledninger og informationsmateriale omkring affaldshåndtering, dvs. muligheder for genbrug, genanvendelse, forbrænding eller deponering
 • Undervisning og træningskurser vedrørende prøvetagning, testning og håndtering af bygge- og anlægsaffald
 • Karakterisering og klassificering (fx farligt affald eller ej) af bygge- og anlægsaffald
 • Risikovurdering i forbindelse med genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
 • Beregninger af økonomiske og miljømæssige besparelser ved affaldsressourceoptimering
 • Udvikling af produkter og processer, hvor genanvendelse af bygge- og anlægsaffald indgår
 • Rådgivning omkring specifikationer for affaldshåndtering i udbudsmateriale
 • Metoder til kvalitetssikring/dokumentation af genanvendte materialer, herunder certificeringsordninger
 • Rådgivning omkring bygge- og anlægsaffaldslovgivning og dens praktiske implementering