Bygge- og anlægsaffald - Ressourcekortlægning

Anke  Oberender

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 79.

Byggeaffald - webforside

Bygge- og anlægsaffald - Ressourcekortlægning

Alle bygninger har sin egen historie. De rummer alle ressourcer. Nogle er skjulte, andre er potentielt farlige og andre igen er nemme at genanvende.

Med en ressourcekortlægning og systematisk tilgang kan langt flere byggematerialer genanvendes. Ressourcekortlægninger kan desuden danne baggrund for etablering af markedsportaler, hvor oplysninger om materialer og mængde gøres tilgængelig for de virksomheder der skal gøre brug af materialerne.

Når en bygning rives ned, bliver der genereret en stor mængde affald, som potentielt kan anvendes som ressource i et nyt byggeri.

Ressourcekortlægninger og markedsportaler er redskaber, der kan benyttes til at fastlægge genanvendelsespotentialet for materialerne, samt skabe overblik over byggeaffaldet. Sådanne redskaber kan være medvirkende til at der bliver skabt en forsyningssikkerhed for materialer af god kvalitet.
 

Publicerede rapporter:

  • Teknologisk Institut har for Miljøstyrelsen lavet en guide om ressourcekortlægning, som er afrapporteret i Miljøprojekt nr. 2006, 2018

  • Teknologisk Institut har lavet en håndbog med gode råd til etablering af markedsportaler

  • Teknologisk Institut har lavet en spørgeundersøgelse om markedsportaler

  • Teknologisk Institut har lavet en undersøgelse af End-of-Waste kriterier for bygge og anlægsaffald