Bygge- og anlægsaffald - Bygge- og anlægsaffaldslovgivning i praksis

Anke  Oberender

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 79.

Container

Bygge- og anlægsaffald - Bygge- og anlægsaffaldslovgivning i praksis

Det kan være svært at navigere i den jungle af lovgivning, der omgiver håndteringen af bygge- og anlægsaffald. Fra projektstart, hvor gamle bygninger skal rives ned, til affaldet havner i den rigtige bunke på genanvendelsesstationen eller som genanvendt materiale i et nyt byggeri er der lang vej, og som bygherre, offentlig eller privat, har man til enhver tid pligt til at efterleve gældende love og regler.

Vi har stor viden omkring lovgivning med relevans for bygge- og anlægsaffald og kan derfor hjælpe med, at den gældende lovgivning bliver fulgt.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

Lovgivningen på området indbefatter forskellige aspekter bl.a.:

  • Affaldsbekendtgørelsen
  • Affaldsrammedirektivet (EU)
  • Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald
  • Bygge- og anlægsbekendtgørelsen
  • Deponeringsbekendtgørelsen
  • Miljøbeskyttelsesloven samt relevant lovgivning på jordforureningsområdet