Få støtte til din udvikling med 3D-print - At søge om støtte

Ellen M. J. Hedegaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 16 40.

Bundter af euro-sedler

Få støtte til din udvikling med 3D-print - At søge om støtte

Ansøgninger om offentlig medfinansiering til udviklingsarbejde kan være alt fra få sider til flere hundrede sider. Det afhænger af bevillingsgiver og støtteprogram - og af størrelsen på den medfinansiering man søger.

Ansøgninger om offentlig medfinansiering består oftest af en lang række forskellige afsnit. Disse dækker alt fra beskrivelser af de forskellige tekniske baggrunde og udviklingspotentialer, over markedsanalyse og vækstpotentiale, til hvordan en given innovation vil påvirke samfundet i bredere forstand. Nogle af disse afsnit kræver input fra de tekniske eksperter, hvorimod andre er af mindre teknisk karakter. Sidstnævnte skal i højere grad bevise, at projektet er matchet rigtigt med støtteprogrammet.

Den sammenhængende ansøgning kræver tid

Når disse input fra meget forskellige fagområder skal skrives sammen til en sammenhængende ansøgning, der opfylder bevillingsgivers krav til både faglig og økonomisk struktur kræver det tid og overblik, hvis man vil sikre sig en god chance for positiv tilbagemelding omkring støtte. Kan du ikke selv afsætte ressourcerne til dette, hjælper vi gerne med arbejdet omkring selve ansøgningsprocessen. Dette kan bl.a. være at fastlægge projektets omfang, så det matcher den valgte bevillingsgiver bedst muligst og at sikre, at projektstrukturen er sat op, så den bedst matcher dette og bringer alles kompetencer bedst i spil. Man kan desuden være afhængig af kommunikation med de rette interessenter hos bevillingsgiver for at sikre, at den foreslåede projektstruktur matcher deres fokus.

Selve processen op til deadline kræver skarp koordinering mellem alle involverede partnere. Desuden er der behov for et grundigt overblik over de påkrævede input fra alle partnere, for at sikre et effektivt forløb. Vi har erfaring med disse forløb og kan fungere som mødeleder og facilitator. Vi kan desuden hjælpe med alt det administrative omkring indsendelse af ansøgningen samt at kvalitetssikre budgettet op mod bevilingsgivers krav.

Her kan du se et overblik over, hvad vi kan hjælpe med:

  • Fastlægning af projektets omfang, så det matcher den valgte bevillingsgiver bedst muligst
  • Koordinering mellem alle involverede partnere
  • Overblik over det påkrævede input
  • Etablering af en effektiv projektstruktur
  • Sikre at projektbudgettet overholder alle formelle krav fra bevillingsgiver
  • Kommunikation med bevillingsgiver
  • Al administration omkring ansøgningen