Innovation og Digital transformation - Projekter

Jan Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 22.

Et billede af en væg med en masse forskellige ord på, der relaterer sig til innovation.

Innovation og Digital transformation - Projekter

Som innovationscenter på Teknologisk Institut er vi involveret i en lang række tværgående (nationale og regionale) resultatkontrakter, projekter og innovationsnetværk, hvor vi i samarbejde med virksomheder, videninstitutioner, brugere og borgere udvikler, tester og anvender praksisnære metoder, værktøjer og tilgange til innovation, forretningsudvikling, produktudvikling etc. 

Her finder du en liste over aktuelle og udvalgte afsluttede projekter.

 • Afkobling 2030
  Formål: 
  Programmet skal hjælpe 4250 produktionsvirksomheder i gang med den bæredygtige omstilling ved at give dem de nødvendige redskaber til at kunne afkoble deres økonomiske vækst fra CO2-udledning.
  Partnere: Dansk Design Center, Trekantområdet Danmark, DANDY Business Park, FORCE Technology og Alexandra Instituttet
  Kunde: Industriens Fond
 • Fremtidens bæredygtige servicekoncepter
  Formål:
  Det nye tiltag skal hjælpe danske fremstillingsvirksomheder med at leve op til markedets krav om øget bæredygtighed. Det skal gøres ved, at virksomhederne designer produkter med lang holdbarhed og udvikler bedre services, der forlænger produkternes levetid.
  Partnere: FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet, Maskinmestrenes Forening
  Kunde: Industriens Fond
 • Modstandsdygtig.DK
  Formål: 
  Modstandsdygtig.DK skal gennem 50 rådgivningsforløb, en virksomhedsguide og et online værktøj hjælpe danske SMV'er med internationale aktiviteter med at blive mere resiliente overfor kriser ved at øge deres agilitet og robusthed.
  Partnere: FORCE Technology, Alexandra Instituttet, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Dansk Standard, Aarhus Universitet og Dansk Erhvervsfremme
  Kunde: Industriens Fond
 • AI Denmark
  Formål: 
  AI Denmark inspirerer og hjælper SMV’er med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. Vores mål er at gøre digitalisering og kunstig intelligens praksisnært og let forståeligt.
  Partnere: DTU, Alexandra Inst., AAU, KU, ITU og Innovation Centre Silicon Valley
  Kunde: Industriens Fond
 • Danske testfaciliteter - Version 2.0
  Formål: 
  Projektet skal markedsføre og videreudvikle en ny, forbedret version af onlineplatformen Danske testfaciliteter på virksomhedsguiden.dk.
  Partnere: Alexandra Instituttet, GTS-foreningen, ForskningsAlliancen (ATV, Dansk Metal, DI og IDA)
  Kunde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU's Regionalfond

Afsluttede

 • Center For Innovation
  Formål: 
  Center For Innovation skal via kortlægning af innovationens tilstand og udvikling af konkrete innovationstiltag - herunder et benchmark-værktøj få flere danske virksomheder til at innovere og dermed gøre dem mere konkurrencedygtige.
  Partnere: Copenhagen Business School, Syddansk Universitet
  Kunde: Industriens Fond
 • Servitize.DK​
  Formål:
  Projektet skal gennem længerevarende udviklingsforløb hjælpe danske fremstillingsvirksomheder til at udvide forretningen med produktrelaterede serviceydelser, hvilket kan styrke deres konkurrenceevne, forlænge produktlevetid, styrke genanvendelse og relationen mellem virksomhed og kunde.
  Partnere: FORCE Technology, Copenhagen Business School, Aarhus Universitet, Alexandra Instituttet 
  Kunde: Industriens Fond
 • The New Normal
  Formål: 
  Gennem et online udviklingsforløb med 50 finansierede rådgivningstimer skal projektet give hjælp til corona-ramte fremstillingsvirksomheder ved at hjælpe dem med at justere deres forretning til den nye virkelighed under og efter sundhedskrisen.
  Partnere: FORCE Technology
  Kunde: Industriens Fond
 • Invio (innovationsnetværk)
  Formål: Et landsdækkende innovationsnetværk, der styrker viden om oplevelsesøkonomi gennem ny forskning, videndeling, matchmaking og samspil mellem virksomheder og videninstitutioner.
  Kunde: Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • I4MS - ICT Innovation for Manufacturing SMEs
  Formål: Projektet har til formål at fremme digitalisering og industri 4.0-teknologier i små og mellemstore virksomheder i den europæiske fremstillingssektor.
  Partnere: FundingBox, MADE, Mobile World Capital, Galacian Innovation Agency
  Kunde: Europa-Kommissionen
 • Corporate Social Innovation - CSI
  Formål: Hvis virksomhedens sociale ansvar, corporate social responsibility, er blevet til en rapport, der bliver udarbejdet en gang om året, og som det i øvrigt kun er ganske få medarbejdere, der reelt interesserer sig for, kan koblingen til virksomhedens innovationsarbejde være nøglen til, ikke bare at løfte CSR dagsordenen, men også at få skabt den meningsfulde forretningsmodel, der giver økonomisk overskud. Corporate social innovation (CSI) er netop den tilgang.
  Kunde: Horizon2020-finansieret projekt
 • Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro)
  Formål:
  At bygge bro mellem produktionsvirksomheder med højværdiproduktion og videninstitutioner med henblik på at forbedre Danmarks konkurrenceevne.
  Kunde: Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • ServicePlatform (innovationsnetværk)
  Formål: Et landsdækkende innovationsnetværk, der bringer virksomheder og forskere tættere på hinanden, så virksomheder får smidig og målrettet adgang til viden om serviceinnovation.
  Kunde: Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Rethink Resources - Ressourceeffektiv produktion
  Formål: At etablere et innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign, som tilbyder ny viden til virksomheder om produktdesign (designmetoder og materialer), produktionsmetoder (automatisering og logistik), end-of-life (lukkede kredsløb, levetidsforlængelse og materialestrømme) samt nye grønne forretningsmodeller.
  Kunde: Miljøstyrelsen
 • Next Practice - nye innovationsformer
  Formål: At udvikle, teste og formidle hjælp-til-selvhjælps-innovationskoncepter, der sikrer, at flere virksomheder, særligt SMV’er, succesfuldt anvender optimale innovationsmetoder til udvikling af fremtidens konkurrencedygtige services, produkter og processer.
  Kunde: Styrelsen for Forskning og Innovation
 • Velfærdsfabrikken
  Formål: At engagere unge med handicap i udviklingen af teknologiske løsninger, der gør hverdag og social deltagelse nemmere for unge med handicap.
  Kunde: Velux Fonden