Novel food - vurdering af nye fødevarer og ingredienser

Birte Jensen Veilstrup

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 37.

Novel food

Novel food - vurdering af nye fødevarer og ingredienser

Novel food er fødevarer eller fødevareingredienser, der ikke har været spist inden for EU i nævneværdigt omfang før d. 15. maj 1997. Disse produkter skal ifølge reglerne sikkerhedsvurderes og godkendes af EFSA (den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet), inden de må tages i anvendelse eller sendes på markedet i EU.

Der er god grund til ofte at tænke ”novel food”

Det øgede fokus på bæredygtig fødevareproduktion og grøn omstilling afføder et behov for bedre udnyttelse af sidestrømme og restprodukter samt udvikling af nye og mere effektive oprensnings- og forarbejdningsprocesser.

Dertil kommer, at resultatet af det globale marked er at import af fødevarer fra tredjelande bliver mere almindelig. Disse faktorer gør, at der potentielt fremstilles eller importeres fødevarer og ingredienser, som er ”novel food” og dermed skal sikkerhedsvurderes, før de tages i anvendelse eller sendes på markedet i EU.

Der er regler og vejledninger på området, men det kan være et tidskrævende og omfangsrigt arbejde at dokumentere, at en fødevare eller en ingrediens ikke er novel food – og endnu mere arbejde, hvis det er en novel food, og der skal udarbejdes en novel food-ansøgning.

På Teknologisk Institut kan vi hjælpe dig med den indledende afklaringsfase om fødevaren eller ingrediensen er novel food eller ej, og vi kan rådgive dig om, hvordan du kommer godt i gang med en novel food-ansøgning.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

  • Afklare om en fødevare eller fødevareingrediens har været spist i nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997

  • Afklare om en fødevare eller fødevareingrediens er en traditionel fødevare i tredjelande og derfor kan sikkerhedsvurderes med en hurtigere proces

  • Vurdere omfang af ansøgningsproces, hvis der er tale om novel food

  • Rådgivning om analysedelen for mange ingredienser

  • Mikrobiel risikovurdering af novel food

  • Applikationstest, hvor niveauet af den nye fødevare/ingrediens testes af

  • Holdbarheds- og stabilitetsstudier

  • Litteraturstudier (EFSA-ansøgninger, peer reviewed artikler mv.)

  • Søge i de relevante databaser