Infrastruktur og anlæg - Nyt værktøj til beregning af chloridbinding i beton

Søren Lundsted Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 20 25.

Nyt værktøj til beregning af chloridbinding i beton

Infrastruktur og anlæg - Nyt værktøj til beregning af chloridbinding i beton

På Teknologisk Institut har vi udviklet et beregningsværktøj, som kan anvendes til forudsigelse af chloridbinding i beton, herunder beregning af porevæskens kemi. Det er et velkendt problem, at indtrængning af chlorid i beton kan forårsage armeringskorrosion i konstruktioner, der er eksponeret i et havvandsmiljø. Når chlorider begynder at trænge ind gennem et dæklag af beton, vil en vis andel af disse chlorider blive bundet til cementens hydratiseringsprodukter og på den måde gjort utilgængelig for videre indtrængning mod armeringsdybden. Denne proces kaldes for chloridbinding og er vigtig, når det gælder betonens evne til at sikre et kemisk miljø i porevæsken, som ikke leder til armeringskorrosion.

Det udviklede værktøj gør det muligt at beregne chloridbindingskapaciteten for forskellige cementbaserede bindertyper samt at rangere dem efter deres evne til at sikre et lavt [Cl-]/[OH-]-forhold i porevæsken. Det er velkendt, at forholdet mellem netop disse to typer af ioner er afgørende for igangsættelsen af armeringskorrosion i betonkonstruktioner. Værktøjet kan anvendes i forbindelse med en bred vifte af forskellige bindertyper, f.eks. bindere med et højt indhold af flyveaske og/eller mikrosilica.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Beregning af forskellige cementbaserede bindertypers evne til at binde indtrængende chlorider fra f.eks. havvand.
  • Vurdering af forskellige binderes evne til at sikre et kemisk miljø i betonens porevæske, som er gunstigt ift. hindring af armeringskorrosion.
  • Rådgivning om valg af betontype til konstruktioner, der skal eksponeres i chloridholdige miljøer så som havvand.