Videncenter for Batterier - Batterianlæg til husstande

Anders Christian Solberg Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 64.

Billede 3 til batteri videncenter

Videncenter for Batterier - Batterianlæg til husstande

Sammenligning af batterianlæg på et neutralt grundlag er forudsætningen for at kunne foretage en 1 til 1 sammenligning og vælge en passende løsning.

I projektet ”Benchmark af batterianlæg”, som er støttet af ELFORSK, er der udviklet en metode til at sammenligne batterianlæg beregnet til husstande med solceller på tværs af fabrikater, batterityper, batteristørrelser og systemkonfigurationer. Denne sammenligningsmetode er basereret på en kombination af laboratorietests og en faglig ekspertvurdering af forskellige leverandøroplysninger for batterianlægget udført af Teknologisk Institut på leverandørers foranledning.

De væsentligste forhold ved et batterianlæg, som det anbefales at have fokus på, når der skal vælges og sammenlignes batterianlæg til solcellerne er:

  • Den samlede årsvirkningsgrad for hele anlægget.
  • Energitab og virkningsgrader for flere af anlæggets dele under realistisk driftsforhold.
  • Et levetidsestimat for batteripakken afhængig af driftsbetingelser.
  • Sikkerhed, overholdelse af myndighedskrav og andre krav.
  • Støjniveau for typiske driftsbetingelser.

Derudover er der en række fysiske forhold, som er væsentlige f.eks. krav til placering i forhold til sikkerhed, støj og anlæggets fysiske størrelse.

De økonomiske betragtninger som investeringens størrelse versus den årlige besparelse på elregningen, kapacitet i batterianlægget i forhold til forbrug og anlæggets forventede levetid er væsentlige i en udregning af business case for en investering i et batterianlæg.

I nogle tilfælde har fabrikanten angivet dele af disse oplysninger i salgsmaterialet, men ofte på en måde, som ikke umiddelbart kan sammenlignes med andre fabrikanters salgsmateriale.

Læs mere om husstandsbatterier på husstandsbatterier.dk