Videncenter for Batterier - Test og transportdeklaration af batterier

Lasse Stenhøj Ingvardsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 11 99.

Billede 3 til batteri videncenter

Videncenter for Batterier - Test og transportdeklaration af batterier

Batterier er farligt gods

Genopladelige litium-ion og litium-polymer samt ikke-genopladelige litium batterier er klassificeret som farligt gods.

Reglerne for transport af batterier bygger på FN's: UN Manual of Tests and Criteria (UN 38.3) og specifikke regler for hhv. transport på land, til vands og i luften.

Lufttransport er mest kritisk

Lufttransporten er den mest kritiske transportform. Reglen for lufttransport er, at alle produkter skal være testet efter UN 38.3 og derudover gælder IATA’s krav. Korrekt test og deklaration er vigtigt ellers risikerer en vare at strande i en lufthavn. Et råd er, at placere batteriet i original emballage ved siden af produktet, så batteriet ikke kan aktiveres under transport.

Landtransport opererer med frimængde

Landtransporten reguleres i ADR 2017. Her er mere lempelige regler end for luftfarten. F.eks. er der en frimængde på 333 kg, som kan medføre lempeligere krav til transportøren. Transportdokumentet er altid afsenderens ansvar og chaufføren har ansvar for, at dette dokument stemmer overens med deklareringen.

Visse færgeafgange til farligt gods

Til søs gælder også, at batterier skal være korrekt deklarerede og accepteret af færgeselskabet - ellers risikerer man en bøde på op til 30.000 kr. Færgeselskaber i Danmark har normalt særlige afgange  for farligt gods under særlige betingelser. På landevejen må en håndværker medbringe batterier, som han selv skal anvende, men disse såkaldte håndværkerregler kan ikke benyttes på færger.

Regler, som gælder afhængigt af transportform:

  • Transport på land: ADR-konventionen gælder for vejtransport i Europa
  • Lufttransport: IATA er den internationale lufttransport organisation og deres ”Dangerous Goods Regulations manual” gælder verdenen over.
  • Transport til søs: IMO - varetager sikkerhed til søs og gælder i hele verden.
  • Transport med jernbaner: RID-reglementet gælder i EU, samt et par mellemøstlande

Teknologisk Institut rådgiver om, hvordan batterier testes og deklareres korrekt til transport. Læs mere her