Videncenter for Batterier - Sikkerhedstest og standarder

Anders Christian Solberg Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 64.

Billede 3 til batteri videncenter

Videncenter for Batterier - Sikkerhedstest og standarder

Der findes ikke specifikke lovkrav omkring batteritests, men et batteri skal stadig kunne dokumenteres at være sikkert at benytte:

  • EN/IEC 62619 (test af mekanisk robusthed over for fald, brandsikkerhed ved overspænding, overstrøm, øget temperatur og termisk runaway)
  • Søm-penetreringstest (et søm skydes gennem cellen)
  • Kortslutningstest (tester at der ikke er risiko for ukontrollerede brande eller eksplosive tilstande i batteriet er særlig vigtig ved installation og vedligeholdelse)

Sikkerhedsrisiko ved sammensætning af celler

Mange tests udføres på celleniveau, hvor energiindholdet er relativt lav, så testene kan udføres uden den store risiko ved en brand. Men sikkerhedsrisikoen ændres, når flere celler sættes sammen i moduler eller i hele systemer. Dette skyldes at flere komponenter kan fejle ved f.eks. en kortslutning, hvor effekten bliver meget højere end komponenterne er dimensioneret til. Battericellerne kan også reagere anderledes ved en højere spænding end individuelt.

Derfor anbefales det, at produkter testes på celle, modul og system niveau for at undgå katastrofale nedbrud af systemer og potentielle følgeskader på personel og nærtliggende tilkoblede anlæg.

Underafladning af batterier

Batterier som ikke benyttes på daglig basis, udgør endnu en sikkerhedsrisiko da de kan blive underafladt vis det står ubrugt hen i længere tid. Dette gør batteriet farlige da underafladningen gør det ustabilt med risiko for selvantændelse.

Her udbydes test som sikrer, at elektronikken beskytter batteriet fra at blive underafladt.

Tests af batterisystemer (BESS)

Batteri energy storage system (BESS) benyttes ofte sammen med vedvarende energikilder som sol- og vindenergi. Her kan BESS systemet øge udnyttelsen af lokalt produceret vedvarende energi så brugeren kan minimere elregningen og CO2 aftrykket. For at være sikker på batteriets funktionsdygtighed er følgende tests væsentlige:

  • Factory acceptance test (FAT)
  • Site acceptance test (SAT)
  • Round trip efficiency og risikovurderinger af BESS systemer dokumenterer batteriets funktionsdygtighed.

Skal batteriet tilsluttes elnettet, skal det opfylde Energinet Teknisk Forskrift 3.3.1.