Videncenter for Batterier - Genbrug af batterier

Anders Christian Solberg Jensen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 64.

Genbrugbatteri

Videncenter for Batterier - Genbrug af batterier

Producenter og importører af batterier og akkumulatorer har det finansielle ansvar for håndteringen af batterier og akkumulatorer. Disse skal derfor dække alle omkostninger til indsamling og affaldsbehandling af udtjente batterier. For så vidt angår de bærbare batterier og akkumulatorer har kommunerne ansvaret for at etablere indsamlingsordninger.

Indsamlede batterier håndteres langt mere miljøvenligt, end hvis de var havnet i den almindelige skraldespand. Nogle af metallerne fra de brugte batterier smeltes om og benyttes i fremstillingen af nye produkter.

En udfordring ved Li-Ion batterier er at de ikke må transporteres uden særlige sikkerhedsforanstaltninger, hvis de defekte, og er de i orden må de kun transporteres i godkendt transportembalage. Et Li-Ion batteri (med flere celler) antages at være sikkert, hvis BMS er aktiv og kan beskytte batteriet – så kan det transporteres til f.eks. genbrug. Er batteri eller blot BMS defekt, så man ikke kan aflæse batteriet tilstand, er det potentielt ustabilt og må egentligt kun transporteres i særligt godkendte containere. Det er dog de færreste der ved dette, og Li-Ion batterierne havner oftest sammen med øvrige batterier (både primær og sekundær batterier). Heldigvis er det meget sjældent at der faktisk sker noget under transport af bortskaffede batterier.

Der findes i flere lande anlæg som vha. varme kan passivere Li-Ion batterier, så de sikkert kan sendes til materialegenbrug.

Private forbrugere

Det er din kommunes ansvar, at sørge for at der er et sted, du kan aflevere dine brugte batterier, tæt på hvor du bor.

Du kan typisk finde hvor du kan bortskaffe dine batterier på din kommunes hjemmeside. Oftest kan de afleveres på de lokale genbrugspladser. I nogle kommuner er der desuden mulighed for aflevering i forbindelse med afhentning af husholdningsaffald.