Videncenter for non-road mobile maskiner - Begrænsning af emissioner

Troels Dyhr Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 72.

Videncenter for non road mobile maskiner_2 dec. 2017

Videncenter for non-road mobile maskiner - Begrænsning af emissioner

Begrænsning af emissioner for eksisterende entreprenørmaskiner vil være relevant i en årrække. Herefter løser problemet sig selv ved naturlig udskiftning til nye maskiner, for hvem der gælder skrappere miljøkrav og som forurener mindre i forhold til gamle maskiner.

I de nyeste EU-krav fra 2019 vægter især partikelemission, hvorfor partikelfiltre kan være en løsning, hvis der stilles krav for eksisterende maskinel. For udvalgte specialmaskiner kan emissionsbegrænsning være relevant længere.

MULIGHEDER FOR AT BEGRÆNSE EMISSIONER:

Partikelfilter

Ultrafine partikler består primært af sod og kan fanges i et partikelfilter. Den vigtigste egenskab ved et partikelfilter er en mikrostruktur i cellevæggene med forholdsvist store porer og en åben porøsitet. Herved opnås en så tilpas filtrering, at udstødningsgassen kan komme igennem, mens partiklerne i gassen fanges.

Moderne partikelfiltre kan fjerne over 98% af alle partikler.

NOx reducerende teknologi

Selektiv katalytisk reduktion (SCR) er en teknologi, der mindsker mængderne af oxider af kvælstof (NOX) ved hjælp af en katalysator. De skadelige NOX molekyler i udstødningsgassen omdannes til uskadeligt elementært kvælstof og vand. Dette sker, når NOX reagerer inde i katalysatoren med ammoniak ofte tilsat i form af urea som populært kaldes AdBlue. SCR-teknologien kan bevirke en NOX-reduktion på helt op til 95 %.

Kombinationsfiltre

Det er i dag muligt at eftermontere emissionsløsninger som kombinerer partikel- og NOx fjernelse. Find bl.a. inspiration i projektet Røgrensning til Entreprenørmaskiner. Her blev en entreprenørmaskine opgraderet fra Stage IIIA til stage IV. En kombinationsløsning med partikelfilter og SCR-katalysator blev udviklet til formålet.

Skitse viser setup for eftermonteret røgrensningsteknologi:

Kombinationsløsning

DOC=Diesel oxidation catalyst   DPF=Diesel particle filter   ASC=Ammonia slip catalyst    SCR= Selective catalyst reduction

Kombinationen af partikelfilter og SCR-katalysator på en asfaltudlægger gav en effektiv emissionsreduktion. Dette blev målt on-site under realistiske driftsbetingelser og uden at dette havde negativ indflydelse på hverken maskine eller driftssikkerhed.

Eftermonteringen gav følgende resultater:

  • Partikelreduktion > 99,9 %
  • NOx-reduktion 80-90 %
  • Overholdelse af Stage IV

Elektrificering

En helt tredje mulighed for helt at undgå emissioner er elektrificering. Enkelte leverandører af entreprenørmaskiner markedsfører rent elektriske og el/diesel kombi versioner af deres produkter såsom minigravere men flere forventes at være på vej. Prisen på avancerede batterier falder eksponentielt samtidig med at ydeevne og levetid øges. Dette medfører, at stadigt flere entreprenørmaskiner vil kunne anskaffes i rent elektriske versioner.