Videncenter for non-road mobile maskiner - Partnerskab for mobile ikke-vejgående maskiner

Lars  Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 95.

Videncenter for non-road mobile maskiner - Partnerskab for mobile ikke-vejgående maskiner

For de ikke-vejgående maskiner blev der i 2016 på Miljøstyrelsens initiativ etableret et nyt partnerskab med en styregruppe bestående af Miljøstyrelsen, Københavns Kommune, Dansk Byggeri og Teknologisk Institut som sekretariat.

Baggrunden for partnerskabet er en ny EU-lovgivning gældende fra 2019, som stiller nye krav til branchen. Og muligheden for, at kommuner kan skabe grønne byggepladser i Danmark især i tæt bebyggelse.

Partnerskabet har inviteret hele branchen af entreprenører, producenter, kommuner mm. til en række workshops for at skabe dialog. Formålet har været at høre branchens mening om, hvilke muligheder vi har i Danmark for at reducere luftforurening fra mobile ikke-vejgående maskiner. Oplægget er også en dialog om særlige danske styrkepositioner eller udfordringer i forhold til nye EU-krav.

Læs mere om partnerskabet