Videncenter for non-road mobile maskiner - Miljøzoner og andre særlige krav til entreprenørmaskiner

Lars  Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 95.

Non road dec 2016

Videncenter for non-road mobile maskiner - Miljøzoner og andre særlige krav til entreprenørmaskiner

Danmark

Vi kender miljøzoner i Danmark i København, Aarhus, Odense og Aalborg for lastbiler og busser >3,5 tons. Endnu har vi ikke miljøzoner for non-road mobile maskiner. Men Københavns Kommune indførte f.eks. krav til entreprenører om partikelfiltre på deres entreprenørmaskiner i forbindelse med metrobyggeriet. Derudover har de også krav til, at entreprenører begrænser deres transport under byggeri. Der forventes øget fokus på entreprenørbranchens emissioner og støj fremadrettet.

Men det vil være op til en kommune selv at beslutte, hvorvidt de ønsker at indføre miljøzoner.

UDENLANDSKE ERFARINGER

Miljøzoner har været brugt siden 1996 hvor Sverige førte an. Siden er flere lande fulgt med og har definerede krav til især entreprenørmaskiner.

Schweiz

I Schweiz er det et lovkrav, at alle entreprenørmaskiner fra 2010 og fremefter skal have partikelfilter. Det er ejerens ansvar at måle udledningen hver 24. måned og sikre, at den ikke overskrider en grænseværdi på 250.000 partikler/cm.3 Uanmeldte kontrolbesøg sikrer, at dette overholdes.

London

Non-road mobile maskiner er den tredjestørste kilde til luftforurening i London. Stage IIIA gælder i hele London og stage IIIB i det centrale London – dog kun på byggepladser, men planen er at vejsektoren også skal følge. Fra 2020 bliver der krav om stage IIIB i hele London. Ældre maskiner skal retrofittes. Alle maskiner over 37 kW skal registreres (ID, type, motorstørrelse, motorplade/stelnummer mm.). Uanmeldte kontrolbesøg sikrer, at maskinerne på en byggeplads stemmer overens med de registrerede.

Berlin

I Berlin stiller myndighederne krav til maskiner på offentlige byggepladser. Her gælder stage IIIA for maskiner <37 kW og stage IIIB for maskiner >37 kW. Der er indført et valgfrit klistermærke til at sætte på maskinerne og alternativt skal maskinejeren kunne fremvise papirer på maskinen. Kontrollen udføres af folk, som kontrollerer andre ting på byggepladsen i forvejen.

Sverige

I Sverige findes en række krav som gælder fra 1. januar 2017 for non-road mobile maskiner.

  • Diesel-drevne arbejdsmaskiner, der er omfattet af EU’s regler – Stage IIIA eller nyere
  • Benzin-drevne arbejdsmaskiner, der er omfattet af EU’s regler – Stage II eller nyere
  • Motor i arbejdsmaskiner, der ikke er omfattet af EU’s regler – højest 6 år gamle

Undtagelsen gælder maskiner som anvendes meget sparsomt.

Maskiner der anvendes, som berøres af kravene, skal indberettes på en liste/fortegnelse indeholdende:

  • Alder (på motor)
  • Maskintype
  • EU Stage niveau (Motor der er omfattet af EU’s regler)

Listen indsendes, når der afgives tilbud. Derudover skal listen være tilgængelig, når der foretages tilsyn stikprøvevis. Det vil være entreprenørens ansvar, at listen holdes ajour under udførsel af arbejdet.