Videncenter for non-road mobile maskiner - Luftforurening fra non-road mobile maskiner

Lars  Overgaard

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 95.

Videncenter for non road mobile maskiner_3 dec 2017

Videncenter for non-road mobile maskiner - Luftforurening fra non-road mobile maskiner

Fokus på køretøjsemissioner har over de sidste årtier bevæget sig fra vejgående trafik, som først blev underlagt omfattende fælleseuropæisk regulering, til den ikke vejgående trafik, som ikke er underlagt nær så skrappe emissionskrav.

Danmark

Luftforurening fra danske og udenlandske kilder bidrager samlet til omkring 3.400 for tidlige dødsfald om året i Danmark, samt andre helbredseffekter, svarende til en samfundsøkonomisk omkostning på omkring 30 mia. kr. årligt (kilde: DCE-rapport nr. 96).

DCE vurderede i 2013, at emissionsbidraget i Danmark fra non-road mobile maskiner i industri beløb sig til ca. 6 % af de samlede danske NOX udledninger og ca. 3 % af PM2,5-udledningerne. Samme rapport konkluderede, at emissionerne er højere i Aarhusområdet dvs. 10 %, hvad angår NOX, og 9 % hvad angår fine partikler (PM2,5).

DCE vurderede i rapporten, at udskiftning af den ældre andel af non-road mobile maskiner til nye maskiner (NRMM), som overholdt daværende Stagekrav, ville det for det samlede antal non-road maskiner medføre en emissionsreduktion på 22 % for NOX og 32 % for PM2,5 (kilde: DCE-rapport nr. 65).

Tyskland

En rapport fra Tyskland fra 2014 viste i forhold til den vejgående sektor, at NRMM har en større andel af emissioner end i Danmark. Konklusionen fra undersøgelsen viste, at NRMM i Tyskland står for ca. en fjerdedel af NOx-emissionerne sammenlignet med den vejgående sektor. NRMM står dog for en ca. lige så stor partikeludledning som hele vejsektoren, der er cirka 10 gange større.