Videncenter for non-road mobile maskiner - EU-krav defineret i Stage-standarder

Troels Dyhr Pedersen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 13 72.

Videncenter for non-road mobile maskiner - EU-krav defineret i Stage-standarder

Europæiske emissionsnormer for motorer, der anvendes i nye ikke-vejgående mobile maskiner (NRMM), er blevet implementeret som gradvist strengere niveauer kendt som stage I til stage V standarderne. Den første europæiske lovgivning til regulering af emissioner fra non-road mobile maskiner blev implementeret i 1997.

Emissionsgrænserne i stage-standarderne IIIA/B, IV og V for NRMM er beskrevet herunder. Bemærk dog, at motorer i maskiner til skovbrug, landbrug, togvogne, lokomotiver og skibe, der besejler indre vandveje, er placeret i andre kategorier under Stage IIIA/B og V og med andre emissionsgrænser end de, som er beskrevet herunder.

Stage III A & B - implementeret fra 2006 - 2013

I Stage IIIA er emissionsgrænserne for NOx og HC (målt samlet) sænket ift. Stage II. Motorer med denne emissionsgodkendelse kunne dog fortsat efterleve emissionsgrænserne uden efterbehandling.

I Stage IIIB blev emissionsgrænsen for PM sænket en størrelsesorden til 0,025 g/kWh med henblik på at motivere motorproducenterne til at montere partikelfiltre. Motorproducenterne kunne dog udnytte mere moderne motorteknologier, fx commonrail motorer, til at overholde grænseværdien uden partikelfiltre.

Tabel over Stage-standarder for emissionsgrænser for non-road maskiner - stage 3

Stage IV - implementeret i 2014

Med stage IV, som trådte i kraft i 2014, blev grænseværdierne for NOx imidlertid reduceret med ca. 80 % for motorer mellem 56 og 560 kW, med henblik på at gennemtvinge brugen af SCR, som på dette tidspunkt allerede var indført og gennemprøvet på personbiler og tunge køretøjer.

Tabel over Stage-standarder for emissionsgrænser for non-road maskiner - stage 4

Stage V - implementeres i 2019-2020

Med stage V er der som noget nyt indført krav til partikelantal (PN), hvor det hidtil kun har været krav til partikelmasse (PM).

I stage V opdeles motorer mere detaljeret i hovedkategorier efter anvendelse, og herefter i underkategorier efter størrelse. De to mest relevante kategorier for mobile ikke-vejgående maskiner er NRE (non-road mobile machinery) og NRG (non-road generator sets).

Tabel over Stage-standarder for emissionsgrænser for non-road maskiner - stage 5

Effekter af de nye krav

Kommissionen vurderer, at det frem til 2050 vil medføre sparede sundheds- og miljøomkostninger for mellem 26,1-33,3 mia. € i hele EU, samt erhvervsøkonomiske meromkostninger for ca. 5,2-5,8 mia. € frem til 2050 at indføre de nye krav.