Bygningsskader og tilstand - Skader og tilstand på facader

Thor Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 12 68.

Betonskader

Bygningsskader og tilstand - Skader og tilstand på facader

Den moderne arkitektur stiller store krav til bygningens facader grundet avanceret udformning og materialevalg. De seneste årtier har været præget af mange skader grundet uheldig anvendelse af materialer og deres sammensætning. På Teknologisk Institut har vi erfarne specialister på områder, der kan bistå med viden både i projekteringsfasen eller når fejlen er konstateret i bygningen.

Facaden er en del af bygningens overflade, som skal beskytte mod klimaets påvirkning i form af temperatur, regn og blæst. Dertil kommer en del ekstra funktioner, som facaden også skal håndtere, fx solafskærmning, vedligehold, personsikkerhed og indbrudssikring. Vi har udstyr og know-how til at afprøve alle disse ting, enten onsite eller i laboratorium.

På Teknologisk Institut har vi endvidere gode erfaringer med at lave en mockup af en facade. Det gør det nemmere at finde frem til uhensigtsmæssige konstruktionsdetaljer og få afhjulpet disse på bedst mulige måde. Udgiften ved at opbygge og teste en mockup viser sig ofte kun at udgøre en brøkdel af de udgifter som udbedring af fejl i facaden kan løbe op i.

På Teknologisk Institut råder vi også over udstyr til at teste facaders holdbarhedsmæssige egenskaber. Det kan enten være i forbindelse med accelereret ældning, hvor materialer testes for hårde belastninger af UV-stråling, temperatur og fugt og hyppige frostpassager eller gentagelsestests hvor en funktion repeteres et stort antal gange.

Da facaden er en stor del af klimaskærmen har den ofte afgørende betydning for indeklimaet i bygningen (overophedning, dagslys, ventilation, køling, kuldenedfald mm.), hvilket kan have en stor betydning for brugernes oplevelse af bygningen samt på driftsomkostningerne. Teknologisk Institut kan via beregninger hjælpe med analyser på både indeklima og energiforbrug. Det er også muligt onsite at måle både facadens performance, samt konkrete afledte indeklimamæssige konsekvenser.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?

 • Vurdering af om facaden lever op til den lovede ydelse
 • Kvalitetskontrol i udførelsesfasen
 • Trænger der vand ind i facaden – og i så fald, hvor?
 • Er der fejl og mangler ved montagen
 • Skabe overblik over skadesomfanget og komme med udredelsesforslag
 • Måle energiforbrug af facade on-site eller i laboratorium
 • Analysere og/eller måle indeklimaforhold
 • Dokumentere effekten af mulige tiltag, fx solafskærmning
 • Hjælpe med til at udvikle nye facadeløsninger
 • Teste facadens holdbarhedsmæssige egenskaber (accelereret ældning og gentagelsestest)