Bygningsskader og tilstand - Dokumentation af eksisterende betonkonstruktioner

Allan Skydsbæk Hansen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 28 12.

Betonskader

Bygningsskader og tilstand - Dokumentation af eksisterende betonkonstruktioner

Som rådgiver på et transformerings- eller renoveringsprojekt er det vigtigt at have styr på bæreevnen af de eksisterende betonkonstruktioner. Vi, hos Teknologisk Institut, kan hjælpe med at kortlægge og dokumentere betonkonstruktionernes egenskaber, så du kan eftervise bæreevnen.

Dette gælder uanset om du står uden tegninger og dokumentation for, hvordan konstruktionen er armeret og hvilken betonstyrke, der er anvendt. Eller om du har projektmaterialet og ønsker oplysningerne efterprøvet og/eller dokumenteret.

Vi kan hjælpe dig med at få tilvejebragt de data, du mangler, uanset om du er certificeret statiker, rådgivende ingeniør eller bygningsejer.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

  • Ikke-destruktiv kortlægning af armering: Vi scanner betonoverfladen med vores håndholdte georadar og kan relativt hurtigt bestemme armeringsafstand, placering, evt. opbukket armering i bjælker eller over understøtninger af dæk.
  • Ikke-destruktive dæklagsmålinger: Vi har forskelligt udstyr til at udføre dæklagsmålinger og vælger, afhængigt af sagen, det rette værktøj.
  • Ophugninger: Bestemmelse af armeringens dimensioner og ståltype (dette kan ikke gøres ved scanning). Alternativ til ophugning kan der udtages en borekerne ved/gennem armeringen.
  • Udtagning af borekerner: Vi kan udtage borekerner til trykstyrkebestemmelse i alle konstruktionsdele (typisk ø75-100 mm) - også gulve med gulvvarmeslanger som vi inden boringen kan afsætte ikke-destruktivt med georadar og/eller termografi.
  • Trykstyrkebestemmelse: Betonens trykstyrke bestemmes i vores akkrediterede laboratorie. Vi rådgiver også om kravene til borekerner til trykstyrkebestemmelse.
  • Beregning af karakteristisk trykstyrke: Vi rådgiver desuden om hvad der skal til af undersøgelser for at kunne beregne den karakteristiske in-situ trykstyrke.
  • Bestemmelse egenskaber på stål/armering: Vi kan både udtage prøverne og udføre prøvningen i vores akkrediterede laboratorie. Se mere på dette link 
  • Bestemmelse af styrkeegenskaber på murværk: Se mere på dette link
  • Tilstandsvurderinger af konstruktioner i udendørs eller aggressivt miljø: Se mere her.
  • Rådgivning om krav til borekerner: Såfremt I selv ønsker at udtage og indlevere borekerner til trykstyrkebestemmelse.