CCUS – modning og validering af fremtidens løsninger til fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO2

Jan  Boyesen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 22 77.

CCUS - fangst, lagring og anvendelse af CO2

CCUS – modning og validering af fremtidens løsninger til fangst, transport, lagring og udnyttelse af CO2

Et afgørende element, hvis Danmark skal lykkes med den grønne omstilling, er fangst, lagring og anvendelse af CO2, også kaldet Carbon Capture, Storage and Utilization (CCUS).

CCUS er på nuværende tidspunkt den eneste teknologi, der har potentiale til at levere omfattende emissionsreduktioner, særligt inden for industrier, der er svære at reducere, fx affaldsforbrænding og cement- og stålindustrien.

For at udfolde potentialet er der behov for at modne eksisterende teknologier til CO2-fangst (CCS) og udvikle nye, kosteffektive teknologier til anvendelse af CO2 (CCU).

Et potentielt erhvervseventyr

Markedet for fangst, lagring og anvendelse af CO2 udvikler sig hastigt med store offentlige investeringer og stor interesse fra store virksomheder. For de aktører, der lykkes med at udvikle skalerbare CCUS-løsninger, der også er økonomisk bæredygtige, venter der utvivlsomt betydelige forretningsmuligheder i Danmark og internationalt.


"Fangst og lagring af CO2 (CCS) samt fangst og anvendelse (CCU) kan bruges til både at reducere fossile udledninger og til at skabe negative udledninger, når teknologien anvendes på biogent materiale. CCUS er en vigtig brik i omstillingen af produktionen og indfrielse af de klimapolitiske mål, men er ikke et udtryk for mindskede ambitioner ift. den grønne omstilling." Fra Regeringens Klimaaftale 2020


 

Vi deltager aktivt i udviklingen af CCUS-området

Teknologisk Institut er involveret i en række store nationale initiativer og projekter inden for CCUS. Det giver os et dybt indblik i udviklingen inden for CCUS på alle niveauer – fra nationale og internationale politiske tendenser til udviklingen inden for specifikke teknologier samt forventninger til kommende krav og standarder relevante for CCUS. 

Teknologisk Institut deltager i en række udvalg og projekter, blandt andre:

  • INNO-CCUS: Udarbejdelse af roadmap og deltagelse i konkrete projekter
  • Udformning af roadmap for det Nordjyske CCUS-fyrtårn
  • Deltagelse i CCS-alliancen, Dansk Offshore CCS og Project Greensand

 

Hvidbog om globale teknologitrends og hotspots

Nye tal fra Teknologisk Institut viser, at der de seneste år, verden over, er udtaget mere end 20.000 patenter på teknologier, der kan anvendes til indfangning, udnyttelse og lagring af CO2. Analysen undersøger, hvor CCUS-teknologier udvikles og af hvem, fordi det viser både politiske prioriteter og markedsmæssig interesse. Desuden kaster analysen lys over delteknologiers udvikling og på de virksomheder og forskningsinstitutioner, som står bag forskning og innovation. Kortlægningen, analysen og fortolkningen af de globale teknologier er gennemført af Teknologisk Institut for at give indblik i den globale teknologiudvikling indenfor CCUS.

Dyk ned i hvidbogen her:

 

Rapport om maritim transport af CO2

Teknologisk Institut har i samarbejde med Maersk Broker Advisory Services udarbejdet en rapport om maritim transport af CO2. Rapporten er støttet af Den Danske Maritime Fond.

Rapporten viser blandt andet, at danske shippingvirksomheder kan drage fordel af at være blandt de første til at satse på CO2-transport. First-moverne på området for skibstransport af CO2 kan sikre sig attraktive andele af et kommende marked. Det kræver dog lange kontrakter og hurtig etablering af CCUS-projekter i både Danmark og andre Nordsø-lande.

Download rapporten her:

 

Nyt anlæg til test af CCUS-teknologier fra biomasse

Teknologisk Institut er ved at opbygge et pilotanlæg på 50-100 kW til at teste CO2 fangst teknologier fra biomasseafbrænding. Anlægget kan generere mellem 100-2000 m3 røggas i timen med et indhold på mellem 8-12% CO2 og vil stå færdigt i anden halvdel af 2023. Testanlægget er en åben platform, hvor forskellige virksomheder og teknologiudviklere kan afprøve innovative CCUS-teknologier og processer under industrinære forhold og etableres som en del af INNO-CCUS projektet.

 

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe med?

Teknologisk Institut har en fremtrædende rolle som brobygger mellem den nyeste forskning og behovet for ny teknologi, der sikrer dansk erhvervslivs grønne omstilling og fortsatte stærke konkurrenceevne.

Vi hjælper vores kunder med en række ydelser, som er funderet i vores viden om værdikæder samt vores fundament inden for viden om energi, materialer og miljøteknologier.

Gennem involvering i både nationale og internationale projekter og initiativer har Teknologisk Institut en dyb indsigt i trends og tendenser. Dertil kommer, at vi har en stærk faglighed inden for en række konvergerende teknologiområder såsom luft, materialer, energi og energisystemer m.m.

 

Vi yder strategisk rådgivning om:

  • Teknisk due diligence af CCUS-teknologier
  • Modenhedsvurdering af CCUS-teknologier
  • Roadmaps for CCUS-teknologier
  • Afdækning af forretningspotentialer i CCUS

 

Vi yder teknologisk rådgivning om:

 

CCUS-projekter

Teknologisk Institut er involveret i følgende projekter på CCUS-området:

 

Hvad er CCUS?

CCUS er en forkortelse for Carbon Capture, Storage and Utilization, det vil sige fangst, lagring og anvendelse af CO2.

CCUS - fangst, lagring og anvendelse af CO2