Cirkulær ressourceøkonomi - Bedre ressourceudnyttelse, mere miljø og bedre bundlinje

Anke  Oberender

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 31 79.

Cirkulær ressourceøkonomi

Cirkulær ressourceøkonomi - Bedre ressourceudnyttelse, mere miljø og bedre bundlinje

Begrebet ”den cirkulære økonomi” har i de seneste år fået en central betydning på den ressource-politiske dagsorden.

Den cirkulære økonomi vurderes af EU som en uomgængelig strategi fordi den tilbyder en vej ud af krisen mod en genindustrialisering af den europæiske økonomi på grundlag af ressourceeffektiv vækst, der kan vare ved.

Begrebet ”den cirkulære økonomi” kan defineres som en industriel økonomi, som minimerer tabet af ressourcer ved at alle materialer/stoffer -  biologiske såvel som tekniske - genanvendes i kontinuerlige biologiske eller tekniske kredsløb. Det er en økonomi, hvor alt designes til at kunne genanvendes og hvor produkter skal kunne skilles ad, og materialerne genbruges i en form, der skaber samme -  eller mere værdi end tidligere – også kaldet up-cycling.

Cirkulær ressourceøkonomi er et centralt og tværgående ydelsesområde på Teknologisk Institut og vi har stort fokus på bedre ressourceudnyttelse, mere miljø og dermed bedre bundlinje for virksomheder. På Teknologisk Institut har vi fokus på alle faser og processer, hvor affaldsressourcer forebygges/minimeres, produceres, håndteres og behandles.

På Teknologisk Institut har vi spidskompetencerne inden for ressourcer, affald og genanvendelse, fx i bygge- og anlægssektoren, stor viden om miljøskadelige stoffer samt stærke materialefaglige centre inde for bl.a. træ, plast, murværk, tekstil, og beton.

Hvad kan Teknologisk Institut hjælpe dig med?