Teknologisk Institut reducerer CO2-udledningen i industrien og servicesektoren

Claus Schøn Poulsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 25 14.

CO2 udledning - Reduktion - Skjern Papirfabrik

Teknologisk Institut reducerer CO2-udledningen i industrien og servicesektoren

Grønne teknologier kan give energibesparelser, CO2-reduktioner og endda nye indtjeningsmuligheder. Det har flere virksomheder - blandt andre Skjern Papirfabrik
- allerede bevist.

Virksomhederne har i dag energiforbruget højt på dagsordnen. Deres kunder forventer ansvarlighed, energipriserne stiger, nye afgiftsregler kommer til og finansieringsmulighederne ændrer sig. Det fordrer, at virksomhederne tænker nyt om energibesparende teknologier, der både kan hjælpe dem i deres CO2-udfordring, men som også vil kunne ses direkte på bundlinjen.

Teknologisk Institut har gennem mange år arbejdet med CO2-reducerende teknologier,
blandt andet kan nævnes projektet ”CO2-reduktion i industri og service”, hvor Teknologisk Institut i samarbejde med offentlige myndigheder, energirådgivere, udstyrsproducenter og energiforbrugende virksomheder har:

  • Hentet ny varmepumpeteknologi til Danmark. Teknologi som nu er installeret hos et stort dansk mejeri. Ved at bruge den nye teknologi har virksomheden blandt andet kunne genindvinde
    1 MW spildenergi fra inddampningsproces, hvilket, afsat til opvarmning af luft til spraytørring med COP på 4,6, svarer til cirka 250 familiehuses årlige varmebehov.
  • Designet højeffektive og skræddersyede turbokompressorer til industrielle processer baseret på en dansk SMV´s grundlæggende teknologi. Turbokompressoren er oprindeligt udviklet til tuning af biler, men med den industrielle anvendelse har den potentialet til at spare op til 80 % af energiforbruget, i de processer den integreres i.
  • Udviklet nye serviceydelser omkring tørring: laboratoriefaciliteter, kurser og rådgivning.
    Ydelser som har sat udviklingsaktiviteter i gang omkring tørring hos en række danske virksomheder. Industrielle tørreprocesser er meget energitunge og står for cirka 17 % af industriens energiforbrug. Teknologisk Institut udvikler i øjeblikket nye tørreprocesser med energitunge virksomheder, hvor potentialet er at reducere energiudgiften til det halve. 

Billedet stammer fra Skjern Papirfabrik, som de sidste to år har arbejdet på et varmepumpeprojekt til udnyttelse af den spildvarme/energi, der opstår i tørreprocessen ved fremstilling af papir. Fabrikken er med det nye anlæg på forkant med udviklingen inden for både grøn energi og indvinding af uudnyttet procesvarme.Ved fuld kapacitetsudnyttelse af anlægget kan der leveres
ca. 60% af den varme, som Skjern Fjernvarme Central selv producerer til byens fjernvarmenet.
Ved at indvinde proces spildvarmen, vil anlægget endvidere reducere CO2-udslippet med 6000 ton/år og forbrug af naturgas med 3 mio. m3, såfremt den samme varme volumen skulle produceres med indfyring af naturgas.

Læs mere om CO2-besparende teknologier i industrien og servicesektoren

Relevante kurser