Medicinsk udstyr og teknologi

Trine Rolighed Thomsen

Jeg er din kontaktperson

Skriv til mig

Indtast venligst et validt navn
Eller dit telefonnummer
Sender besked
Tak for din besked
Vi beklager

På grund af en teknisk fejl kan din henvendelse desværre ikke modtages i øjeblikket. Du er velkommen til at skrive en mail til Send e-mail eller ringe til +45 72 20 18 28.

Sakse i en kurv

Medicinsk udstyr og teknologi

Disciplinerne medicinsk udstyr og teknologier til sundhedsområdet kræver specialisering og tværfagligt samarbejde. Teknologisk Institut har ekspertisen og faciliteterne til at hjælpe din virksomhed med rådgivning og udvikling og råder desuden over alle fornødne laboratoriefaciliteter.

Teknologisk Instituts laboratorier og kompetencer dækker bl.a. følgende områder - klik på links under de enkelte emner for at læse mere:

 

PoseTÆTHED OG HYLDELEVETID
Sterilisation kan påvirke såvel device som den emballage, der sikrer sterilitet, og Teknologisk Institut assisterer derfor virksomheder med at dokumentere, at virksomhedens produkter kan anvendes sikkert af slutbrugeren. Forud for tæthedsundersøgelserne udfordres produkterne ved eksponering for accelereret ældning og forskellige former for belastning, der simulerer transport.


Glasblæs3D-PRINT
Center for Industriel 3D-print har solid erfaring med 3D-print og hjælper danske virksomheder med en lang række ydelser - fra produktudvikling og 3D-print-produktion til kvalitetskontrol. Teknologisk Institut printer i en lang række plast- og metalmaterialer og har fremstillet emner til en række kunder i medicoindustrien.


Dråbe fra slangeINSTALLATION OG KALIBRERING AF MEDICINSK UDSTYR
Teknologisk Instituts kalibreringslaboratorier sikrer, at medicinalindustrien har sporbar kalibrering af deres måletekniske udstyr på højeste niveau - fx inden for temperatur, flowmåling, tryk og fugt. Teknologisk Institut yder rådgiver om måleteknik, valideringsmetoder og usikkerhedsberegninger for udstyr og samlede processer, og i forsknings- og udviklingsprojekter udvikler Instituttet sammen med kunderne nye måletekniske metoder og sikrer viden om ydeevne for såvel produkt som produktion.

ReagensglasKEMISK OG MIKROBIOLOGISK LABORATORIUM
For medicinsk udstyr, som kommer i direkte eller indirekte kontakt med kroppen, er det et krav, at producenterne af medicinsk udstyr kender indholdet af de kemiske stoffer og de koncentrationer af kemiske stoffer, som brugere kan blive udsat for. Teknologisk Institut tilbyder kemiske analyser i henhold til DS/EN ISO 10993-18. Resultaterne kan benyttes til at udføre en biologisk vurdering af det medicinske udstyr og til at dokumentere, om der er biologiske risici forbundet med anvendelsen af udstyret.

Maskine med små enhederPLASTANALYSE OG PROCESSERING
Vi arbejder med fokus på rette materialevalg samt akkrediterede standardtest af materialer (ISO, ASTM og DIN). Vi tilbyder hurtig sprøjtestøbning af prototyper, samt sprøjtestøbning af freeform geometrier ved brug af 3D-printede opløselige støbeforme.Vi forsyner også producenter med den nyeste viden om materialernes kemiske, toksiske og biologiske egenskaber i forbindelse med produktudvikling eller ved godkendelse af medicotekniske produkter.


Petriskål forstørretBIOFILM
Vi er eksperter i biofilm, molekylærbiologiske teknikker og skræddersyede testsystemer og løsninger. Vi tilbyder molekylærbiologiske specialistydelser til bl.a. udvikling af in vitro diagnostik, sensorer og vacciner.


PetriskålTRIBOLOGI
Vi arbejder med overfladebelægninger af medicinsk udstyr og produkter, bl.a. lavfriktionsbelægninger til dentale skruer, Sr-afgivende overflader til accelereret knogledannelse, porøs TiN til effektiv nervestimulering samt CrN-SS til højtydende sprøjtestøbeforme.

 

OPERATIONSMASKER OG MUNDBINDTest af medicinsk mundbind på Teknologisk Institiut
Operationsmasker, også kaldet mundbind, skal sikre trygheden for patienter og sundhedspersonale. Der findes forskellige typer til forskellige formål - modellerne hedder Type I, Type II og Type IIR. Maskerne ser umiddelbart simple ud, men kravene til deres funktionsegenskaber er relativt skrappe. For at de kan blive godkendt, skal de opfylde EN-standarden 14683. Vi tester som udgangspunkt ikke brugervenlighed af operationsmaskerne.

Vi kan hjælpe med at teste:

Robot - Velfærd


ROBOTTEKNOLOGI
Robotteknologi kan anvendes til at automatisere opgaver på fx hospitaler og i medico-industrien. Det kan fx være ved at screene og sortere prøver, til desinfektion og rengøring, til transport af materiale samt til aflastning af personale ved tunge og belastende arbejdspositioner. Vi hjælper med kortlægning af behov, afsøgning af mulige eksisterende løsninger samt tilpasning og udvikling af nye robot- og automationsløsninger.


PRINTET ELEKTRONIKPrintet elektronik
Teknologisk Institut arbejder med integration af trykt og fleksibel elektronik på tekstiler til det smarte wearable-marked. Vi udvikler i øjeblikket muskelovervågningselektroder, bevægelsesregistrering, belysning og mange andre fysiologiske sensorer til industrielle produkter.
Wearables, der overvåger brugerens helbred i realtid, er en lovende use case, drevet af formfaktorer, der kan tilpasse sig kroppen. Gennem samarbejde med DTI kan du få adgang til vores ekspertise og produktionsværktøjer inden for eTextiles og smart wearables til biomedicinske applikationer.


SUNDHEDSDATA
Sundhedsdata

Vi arbejder med sundhedsdata i flere tværdisciplinære konsortier, herunder både registerdata, data fra kommuner og i særdeleshed patientrapporterede oplysninger (fx smerte, størrelse på sår, trivsel og humør) og borgerskabte data (fx fysisk aktivitet og puls)
opsamlet fra henholdsvis apps, smartphones og wearables. Borgeren/patienten er i centrum, og der apps, smartphones og wearables. Borgeren/patienten er i centrum, og derudvikles produkter i tæt samarbejde med både borgere, pårørende og sundhedsfaglige personer.

Mikroanalyse og imaging


    MIKROANALYSE OG IMAGING

    I Mikroanalyse og Imaging hjælper vi pharma og medico virksomheder med at forstå og beskytte deres produkter. Vi er DANAK-akkrediteret til at undersøge og præcist isolere meget små partikler, som f.eks. findes i produktionen.
    Ved at bruge billedbehandlingsteknikker hjælper vi dig med at undersøge dit produkts interne struktur ned til mindste detalje uden at skulle skære det i stykker. Vores coating produktion giver bedre ydeevne og længere levetid til medico produkter og komponenter, der er udsat for vand og olie.